DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 13/1, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH 14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện.

Sap nhập

Đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH 14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình và cho ý kiến vào dự thảo phương án bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo tại UBND các xã sau khi sáp nhập. Theo đó, UBND huyện và UBND các xã trong diện phải sáp nhập xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo và các thành viên ủy ban, các đơn vụ trực thuộc phụ trách, chỉ đạo, theo dõi hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện việc hợp nhất đơn vị hành chính xã mới, thời gian hoàn thành kế hoạch chậm nhất 15/1/2020. Các cơ quan, ban ngành, UBND các xã tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đến các thôn, xóm, khu dân cư, đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị xã mới theo đúng hướng dẫn của các ngành chuyên môn cấp trên.

UBND giao phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng phương án sắp xếp cán bộ các xã sau sáp nhập.

Đối với Trường học, vẫn giữ nguyên các trường học như hiện nay để đảm bảo việc học tập của học sinh và công tác giảng dạy của giáo viên. Giữ nguyên hoạt động của các Đài truyền thanh xã, đảm bảo mật độ phủ sóng. Đối với Trạm Y tế các xã thực hiện nhập theo đơn vị hành chính mới, tuy nhiên vẫn phải duy trì hoạt động khám chữa bệnh tại các Trạm như hiện nay (chuyển thành điểm Trạm Y tế) nhằm đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực được thuận tiện.

UBND huyện giao các phòng chuyên môn căn cứ các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cơ quan, đơn vị cấp trên và tình hình thực tế của địa phương tổ chức chỉ đạo rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, các lĩnh vực quản lí nhà nước; cơ sở vật chất, cán bộ, công chức, nhân hộ khẩu ở các xã để bàn giao cho đơn vị hành chính xã mới. Thời gian xong trước 15/1/2020.

Các cơ quan, đơn vị ở các xã liên quan đến việc sáp nhập thực hiện đăng ký với Công an huyện thực hiện đăng ký khắc các loại con dấu mới theo đơn vị hành chính xã mới, thu hồi con dấu cũ, bàn giao sử dụng con dấu mới, thời gian thực hiện trước ngày 30/1/2020.

HĐND các xã mới tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu ra các chức danh cùng cấp theo quy định; giữ ổn định tổ chức và hoạt động của các thôn, xóm. Tổ chức công bố Quyết định lãnh đạo chủ chốt các xã: Cao Sơn; Liên Sơn; Cao Dương; Thanh Sơn, Thanh Cao vào ngày 9/2/2020. Đơn vị hành chính xã mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/2/2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã như: Việc chuyển đổi giấy tờ cho các cơ quan, tổ chức, công dân khi thành lập xã mới, kinh phí thực hiện việc chuyển đổi; việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phương án giải quyết đối với số cán bộ dôi dư; việc chuyển đổi thẻ BHYT cho người dân; việc duy trì hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng các xã; Đài Truyền thanh các xã; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa các xã; công tác tuyển quân sau khi thực hiện sáp nhập…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Toàn đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp của huyện tiếp tục chủ động thực hiện phương án của ngành, chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định. Cụ thể là việc cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh cho các Trạm Y tế xã mới; thực hiện việc đổi thẻ BHYT cho người dân; thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động của Đài Truyền thanh xã; hoàn thiện bộ máy hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng xã mới…Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ phối hợp với các phòng chuyên môn rà soát lại số cán bộ trong hệ thống bộ máy chính trị của các ngành tại các xã trong diện sáp nhập, trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Phân công lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn phụ trách các xã để hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch, đảm bảo theo đúng thời gian quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
179
528
8958
1956058
707
87773
3616492

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 02:48
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction