Kinh tế

 Chiều 21/1, UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm(2021- 2025) của huyện. Đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

LYK

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện đã tập trung nghiên cứu và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện 5 năm (2021-2025). Về bố cục, báo cáo gồm hai phần chính: đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Cụ thể là đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH; việc thực hiện đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế; kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược; kết quả phát triển các ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở đó rút ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), dự báo bối cảnh và thách thức; quan điểm, mục tiêu phát triển của huyện; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu về cơ bản đều thống nhất với bố cục của dự thảo báo cáo kế hoạch, đồng thời thêm phần đề xuất, kiến nghị. Về phần nội dung, cần rà soát, bổ sung thêm số liệu nhằm minh chứng cho kết quả đạt được của từng ngành, lĩnh vực. Cụ thể là số liệu về tỷ lệ độ che phủ rừng; tỷ lệ giảm nghèo bền vững; tốc độ phát triển du lịch còn thấp so với thực tế; các nguồn thu ngân sách từ đất và các loại phí trong 5 năm tới; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã cập nhật đầy đủ chưa? Cần xem lại những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cho hợp lí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn của huyện tiếp tục nghiên cứu và cho ý kiến vào lĩnh vực của ngành phụ trách, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo phòng phải trực tiếp nghiên cứu và đưa ra ý kiến, làm sao để nội dung báo cáo phải phản ánh đúng kết quả đạt được, định hướng kế hoạch giai đoạn tiếp theo phải sát với dự báo và khả năng thực tế của huyện, phải thể hiện là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo để sau tết Nguyên đán tiếp tục xem xét và thông qua./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị