DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 12/2, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và PTNT; Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng huyện đã về làm việc với Đảng ủy, UBND xã Nhuận Trạch và xã Hòa Sơn về triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2020.

KT NTM kiểu mẫu

Đoàn làm việc với xã Nhuận Trạch

Xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn là 2 đơn vị đầu tiên của huyện Lương Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2015. Không dừng lại ở kết quả đó, trong những năm qua, hai xã tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí và phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.

Theo báo cáo, đến nay xã Nhuận Trạch đã cơ bản đạt 18/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, hiện chỉ còn tiêu chí về trường học chưa đạt do Trường Mầm non đang được hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn. Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, xã còn 9 hộ nghèo (chiếm 0,75%) và tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người mới đạt 41,5 triệu đồng/ người (năm 2019); tiêu chí về môi trường, rác thải sinh hoạt đã được thu gom đúng nơi quy định, tuy nhiên việc xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm và tại những điểm công cộng chưa được quy củ, chưa tạo ra điểm nhấn của vùng quê NTM kiểu mẫu…

KTNTM kiểu mẫu 1

Đoàn làm việc với xã  Hòa Sơn

Đối với xã Hòa Sơn, năm 2019, xã đã huy động trên 8,3 tỷ đồng từ các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã; đầu tư 4 tỷ cải tạo hệ thống lưới điện; 3,5 tỷ xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia; đầu tư trên 7,8 tỷ xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa và xây dựng hệ thống cấp nước sạch…Nhờ việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đến nay xã Hòa Sơn đã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM nâng cao và xã đang tiếp tục đầu tư nâng cấp một số công trình để đạt tiêu chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Cụ thể là việc đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, chuyển đổi ngành nghề để nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân tăng thêm gấp rưỡi so với thời điểm hiện tại là 41,8 triệu đồng/người/năm, tiến tới xóa hết 13 hộ nghèo hiện có…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện đã cùng với xã Nhuận Trạch và xã Hòa Sơn tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu như: Việc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư triển khai xây dựng các công trình CSHT nông thôn; vấn đề giải ngân vốn; công tác cải tạo, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh của các HTX; việc rà soát nhu cầu hỗ trợ để giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị 2 xã tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Trước mắt, tiến hành rà soát lại các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, có phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phụ trách từng công việc cụ thể. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Mầm non để đề nghị Sở GD&ĐT thẩm định, xét công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia. Có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các Nhà văn hóa xóm. Đẩy mạnh hoạt động của các HTX, mở rộng các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch – đẹp gắn với phát triển đô thị văn minh. Tuyên truyền, vận động các ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn nhanh chóng thoát nghèo bền vững…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618762
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
613
1836
613
1972018
2977
87773
3618762

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction