DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 17/2, UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến (lần 5) vào dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025) của huyện. Đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Lần 5

Toàn cảnh hội nghị

Theo dự thảo báo cáo đánh giá, trong giai đoạn 2016-2020, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng 12,1%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (9,25%), GRDP bình quân đầu người 81,9 triệu đồng, cao gấp 1,28 lần của tỉnh. Quy mô các thành phần kinh tế , giá trị sản xuất CN-TTCN và xây dựng, giá trị luân chuyển hàng hóa, doanh thu dịch vụ năm 2020 dự báo tăng từ 2- 2,5 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM. Kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung nâng cấp và đầu tư xây mới, tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Các vấn đề xã hội được tập trung giải quyết, góp phần cải thiện mọi mặt của đời sống xã hội. Trong số 16 chỉ tiêu đề ra cho giai đoạn 2016-2020, có 14 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đang được đánh giá không đạt gồm: chỉ tiêu về tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm và chỉ tiêu về độ che phủ rừng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH đến năm 2020 cùng những dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm…huyện Lương Sơn đã xây dựng chỉ tiêu KT-XH cho giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người; thu ngân sách nhà nước đạt 500 tỷ; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện NTM, phấn đấu có 4 xã NTM nâng cao và 3 xã NTM kiểu mẫu; tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 35%, lao động qua đào tạo đạt 75%; có 8 bác sĩ và 18 giường bệnh/vạn dân; 98% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng ở mức 45%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%; chất thải nguy hại được xử lí đạt 95% và chất thải y tế được xử lí đạt 100%.

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban ngành của huyện đã thảo luận và cho rằng các chỉ tiêu KT-XH đề ra liệu đã sát với tiềm năng, thế mạnh phát triển của huyện và Nghị quyết 06 của tỉnh chưa? Theo Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy, đến năm 2025 Lương Sơn lên thị xã thì tỷ lệ đô thị hóa phải chiếm tỷ lệ cao và tỷ trọng ngành nông nghiệp phải giảm xuống thấp. Định hướng của huyện là phát triển đô thị sinh thái, đô thị xanh, tận dụng được lợi thế là huyện giáp ranh với thủ đô Hà Nội. Vì vậy các chỉ tiêu KT-XH của huyện đề ra phải xứng tầm là vùng động lực kinh tế của tỉnh và bám sát được xu thế phát triển của xã hội, có bước đột phá hơn so với các địa phương trong tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện ngay các nội dung theo Kết luận số 52 ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện. Giao 9 nhóm phòng lĩnh vực đã được phân công tổ chức họp thực hiện rà soát lại các số liệu trong dự thảo báo cáo, trên cơ sở đó xây dựng chỉ tiêu của từng ngành, lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của huyện đến năm 2025. Thời hạn cuối cùng hoàn thiện báo cáo kế hoạch là ngày 20/2/2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618606
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
1836
457
1972018
2821
87773
3618606

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 05:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction