DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 26/2, đồng chí  Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành ở tỉnh.

PCT Dũng

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Đến nay, hồ sơ đề nghị công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên theo văn bản góp ý của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương thì báo cáo của một số sở ngành cần phải rà soát lại số liệu để đảm bảo tính thống nhất với báo cáo  thẩm tra của UBND tỉnh. Báo cáo của các sở ngành phải nêu rõ trách nhiệm quản lí nhà nước về các lĩnh vực được giao tại địa phương, công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tiêu chí; mức độ đạt chuẩn của tiêu chí; chỉ ra tồn tại, hạn chế và phải khẳng định rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM. Trong quá trình xây dựng NTM huyện Lương Sơn có nợ đọng về vốn xây dựng cơ bản hay không? Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM ?  Đối với huyện Lương Sơn cần bổ sung vào báo cáo nội dung về cơ cấu nền kinh tế, sự chuyển dịch của các ngành kinh tế qua các năm, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; các chính sách đột phá của địa phương trong xây dựng NTM; việc huy động nguồn lực và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong xây dựng NTM. Các số liệu phải có sự so sánh giữa năm hoàn thành và năm khởi đầu công cuộc xây dựng NTM. Việc thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và các mô hình kinh tế nhằm nâng cao điều kiện sống, thu nhập của người dân nông thôn…

PCT Dũng 1

Người dân xã Tân Thành ( nay là xã Cao Dương) lao động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm

Về hiện trạng các công trình CSHT ở địa phương, huyện cần bổ sung các biển báo giao thông, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường giao thông; tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm đảm bảo “ sáng – xanh – sạch – đẹp”. Huyện cần đầu tư kinh phí thay thế một số trang thiết bị trường học đã cũ; xây dựng, sửa chữa công trình vệ sinh trong các trường học; các nhà trường cần quan tâm cải tạo cảnh quan khuôn viên trường học gọn gàng, sạch sẽ; bổ sung trang thiết bị y tế, tranh, ảnh tuyên truyền và dung dịch sát khuẩn phòng bệnh tại các trạm y tế. Vận động nhân dân tổ chức thu gom rác thải đúng nơi quy định, quản lí chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu kinh doanh tập trung, cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của huyện Lương Sơn trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Huyên đã tập trung chỉ đạo tốt và dồn nguồn lực cho xây dựng NTM. Tuy nhiên do nhu cầu đầu tư nhiều, vì vậy rất cần sự hỗ trợ của các sở, ngành cùng chung tay để đưa huyện Lương Sơn về đích NTM theo kế hoạch.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành ở tỉnh phối hợp với  huyện Lương Sơn khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các tài liệu hồ sơ theo yêu cầu của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương để kịp trình các bộ, ngành xem xét thẩm định trong tháng 3/2020.

Đối với huyện Lương Sơn: Cần rà soát, kiểm tra cải tạo, sửa chữa, nạo vét rãnh dọc, phát quang hành lang giao thông tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn; tiếp tục huy động nhân dân trồng hoa, cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường; đầu tư bổ sung các trang thiết bị cho các trường học, trạm y tế; chỉ đạo triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction