DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 3/3, HĐND, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 5 xã mới thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 830 của Ủy ban TVQH khóa 14.

QĐ LĐ xã 1

Đ/c Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định bổ nhiệm cho Chủ tịch HĐND 5 xã: Liên Sơn, Cao Sơn, Thanh Cao, Thanh Sơn, Cao Dương

Theo đó, xã Cao Sơn: Ông Bùi Văn Điệp, Bí thư Đảng ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Sầm Đại Thiều giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND xã; ông Đinh Công Hân giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Đức Thuận và ông Bùi Minh Châu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã  khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xã Thanh Sơn: Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Hữu Việt giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND; ông Nguyễn Văn Dương giữ chức danh Chủ tịch UBND; ông Bùi Văn Châu và ông Nguyễn Văn Trường giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xã Liên Sơn: Ông Phạm Ngọc Anh – Phó bí thư TT Đảng ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Thích và bà Bùi Thị Nhật Tạo giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND xã; ông Bùi Văn Dũng giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Quynh, Nguyễn Ngọc Thụ, Bùi Viết Thường giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xã Cao Dương: Ông Nguyễn Khánh Xuân- Bí thư Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Danh giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Văn Khiên giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Diển và Nguyễn Văn Khải giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xã Thanh Cao: ông Vũ Tuấn Hanh – Bí thư Đảng ủy xã giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Anh Tuân giữ chức danh Phó chủ tịch HĐND xã; ông Quách Ngọc Quang giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Văn Cường và Phạm Văn Canh giữ chức danh Phó chủ tịch UBND xã Thanh Cao khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

QĐLĐ xã 3

Đ/c Bùi Quang Toàn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định cho Chủ tịch UBND 5 xã: Thanh Sơn, Cao Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thanh Cao

QĐLĐ xã 2

Đ/c Bùi Hữu Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch TT HĐND huyện trao quyết định cho Phó chủ tịch HĐND 5 xã: Thanh Sơn, Cao Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thanh Cao

QĐLĐ xã 4

Đ/c Nguyễn Phương Đông - Phó chủ tịch UBND huyện trao quyết định chức danh Phó chủ tịch UBND 5 xã: Thanh Sơn, Cao Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thanh Cao

QĐLĐ xã

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND 5 xã mới được thành lập phải đoàn kết, sớm ổn định công tác tổ chức, cán bộ, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên lãnh đạo, xây dựng quy chế hoạt động của TT HĐND và UBND xã, tiếp nhận việc bàn giao hồ sơ, tài liệu sổ sách, bắt tay ngay vào công việc, có phương án bảo vệ tài sản công, tập trung đánh giá, rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020. Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2020-2025; xây dựng dự thảo báo cáo của Đảng ủy chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã khóa tới. Tiếp tục rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng NTM, vận động nhân dân thực hiện ngay một số nhiệm vụ xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để Đoàn công tác của BCĐ trung ương về kiểm tra, đánh giá vào trung tuần tháng 3 này. Đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách nhà nước. Chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên người và dịch cúm H5N6 trên đàn gia cầm.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm lần này, đồng chí Vũ Tuấn Hanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Cao xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Huyện ủy và hứa tập thể cán bộ lãnh đạo 5 xã sẽ đoàn kết, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610163
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
850
1779
2629
1956058
82151
54375
3610163

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:41
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction