DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 24/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đ/c Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện; Bí thư, Chủ tịch 10 xã trong huyện.

NTM q 1

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Đến nay, toàn tỉnh có 88/191 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 46% tổng số xã ( sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính toàn tỉnh có 53/131 xã đạt chuẩn NTM chiếm 40,5%). Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Bình quân tiêu chí NTM trên toàn tỉnh đạt 15,1 tiêu chí/xã và hiện không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh và lan rộng đến nhận thức của cán bộ các cấp và nhân dân. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được thực hiện quyết liệt tại các địa phương, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai bước đầu đạt hiệu quả.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020, tổng số vốn đầu tư ngân sách Trung ương cấp là 720.060 triệu đồng; trong đó, vốn đầu tư 565.560 triệu đồng, vốn sự nghiệp 154.500 triệu đồng. UBND tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp của chương trình đợt 1 và quyết định phê duyệt Kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư đợt 1.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, truyền thông thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng NTM; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng NTM các cấp; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống dân cư nông thôn; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo địa giới hành chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; Rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ( hoàn thành trước 30/6/2020); Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện các chỉ tiêu về xã đạt chuẩn NTM, đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020”.

NTM q 1a

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để huyện Lương Sơn sớm được công nhận huyện NTM; đề nghị tỉnh có hướng dẫn cụ thể về các thủ tục hồ sơ công nhận lại xã đạt chuẩn NTM sau khi thực hiện sáp nhập và điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng NTM cho phù hợp. Cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam triển khai việc lập quy hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch; quan tâm hỗ trợ nguồn lực để xã Lâm Sơn thực hiện mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành, đoàn thể cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể để tích cực tham gia xây dựng NTM. Các huyện ưu tiên bố trí nguồn lực để điều chỉnh quy hoạch các xã sáp nhập. Rà soát tiêu chí của xã đạt chuẩn và xã chưa đạt chuẩn để có giải pháp thực hiện đối với tiêu chí chưa đạt. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng các sản phẩm OCOP…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617503
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1190
528
9969
1956058
1718
87773
3617503

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 15:49
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction