DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác lập quy hoạch đối với khu đất có giá trị thương mại cao. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có các đồng chí: Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chức năng của huyện.

TT đầu tư công

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến 15/4 toàn tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công được 367.629 triệu đồng, đạt 9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là 17%, nguyên nhân là do nguồn thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết đạt thấp, vốn vay từ nguồn ODA đang trong quá trình làm thủ tục xuất vốn nên chưa thực hiện giải ngân được, các dự án thuộc Chương trình MTQG chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, một số chủ đầu tư còn tâm lí thanh toán vào cuối năm, công tác GPMB còn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và chi phí của dự án. Đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn dẫn đến giảm chi đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh.

Về nợ đọng xây dựng cơ bản, tính đến hết tháng 12/2019, tổng nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư do cấp tỉnh quản lý là 312.852 triệu đồng, số dự án nợ đọng là 89 dự án. Trong đó, nợ đọng nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh 124.457 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư từ ngân sách T.Ư hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu 68.359 triệu đồng và nợ đọng của các công trình, dự án không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 120.036 triệu đồng.

Đối với huyện Lương Sơn, tính đến 31/12/2019 có 97 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư còn nợ đọng XDCB 89.970 triệu đồng, số nợ đọng này đã được huyện bố trí vốn trả nợ vào năm 2020. Về ngân sách tỉnh có 13 công trình với tổng mức đầu tư 359.302 triệu đồng (trong đó ngân sách huyện đối ứng 45.049 triệu đồng), vốn giao năm 2020 là 88.587 triệu đồng đến nay đã giải ngân được 26.091 triệu đồng, đạt 29%. Huyện đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư 48 dự án với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, dự kiến đến cuối quý II sẽ tiến hành khởi công. Về việc lập quy hoạch đối với các khu đất có giá trị thương mại cao, đến nay huyện Lương Sơn đã rà soát được 7 khu đất và huyện đang hoàn tất các thủ tục trình UBND tỉnh xem xét. Huyện cũng đang tiến hành lập quy hoạch chi tiết 8/25 dự án nằm trong danh mục đã được tỉnh đồng ý.

Phát biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành chức năng quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để huyện Lương Sơn sớm được triển khai các dự án; hỗ trợ kinh phí để huyện điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM đối với các xã thực hiện sáp nhập. Đối với dự án của tập đoàn TH-True Milkhuyện Lương Sơn đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm đươc triển khai dự án, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các huyện, thành phố tích cực, chủ động xây dựng quy hoạch, bởi đây là khâu quan trọng để triển khai các dự án, công trình, vì vậy cần coi trọng, dành nguồn lực để thực hiện, ưu tiên cái dễ làm trước nhằm khai thác, tạo nguồn thu ngân sách. Tỉnh sẽ ưu tiên kinh phí, ứng vốn giúp các huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo điều kiện để phát triển.

Về những đề xuất, kiến nghị của các huyện, thành phố tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu và giao các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu giải quyết trong thời gian tới./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618398
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
249
1836
249
1972018
2613
87773
3618398

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction