Nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hồ sơ đề nghị công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019, ngày 22/5, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các ngành, đoàn thể liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

NTM 22.5

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, phòng NN và PTNT đã triển khai một số nội dung yêu cầu của Văn phòng điều phối trung ương về hồ sơ của huyện Lương Sơn như: Cần rà soát, phân tích rõ hơn các thuận lợi, khó khăn, đặc thù của huyện trong xây dựng NTM, sự chuyển dịch của các ngành kinh tế, thu ngân sách; các chính sách đột phá trong xây dựng NTM; việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng NTM như thế nào? Huyện cần bổ sung các thông tin, số liệu các tiêu chí xã NTM, đặc biệt là các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, môi trường, ATTP, quốc phòng, an ninh. Các tiêu chí huyện NTM, có sự so sánh kết quả với thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Vấn đề xử lí rác thải, nước thải tại các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, khu dân cư tập trung…Phong trào xây dựng cảnh quan môi trường, tuyến đường hoa. Về ANTT cần bổ sung thông tin về số mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc bố trí công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn. Định hướng xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, giải pháp xây dựng huyện NTM nâng cao trong giai đoạn tiếp theo…

Về hiện trạng, huyện cần trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến đường, tại các khu công cộng, trường học, cơ quan, nhà văn hóa, củng cố hệ thống cấp, thoát nước đồng bộ, tăng cường thêm các biển báo giao thông, thường xuyên xây dựng, chỉnh trang môi trường khu dân cư, đường làng, ngõ xóm xanh- sạch – đẹp. Tích cực mở rộng các mô hình sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, quản lí chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã giao các phòng, ban, ngành liên quan của huyện khẩn trương rà soát và khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; hoàn thiện báo cáo của ngành, lĩnh vực, tiêu chí phụ trách gửi về Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện trước ngày 26/5 để tổng hợp vào hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019./.

Thanh Hoàn

NOGTHONMOI

466636345423525

dich vu cong

 

GIAY MOI copy copy

 phan anh kien nghi

FFFFFADA

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


Tìm kiếm

Thống kê truy cập

hit counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction