DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 27/5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa và vụ Đông năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đ/c Nguyễn Văn Danh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành chức năng của huyện.

HNTT 27.5.2020

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả sản xuất vụ Đông xuân năm 2019-2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa và vụ Đông năm 2020. Vụ Đông – Xuân vừa qua, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh 66 nghìn ha, vượt 0,7% kế hoạch, trong đó diện tích cây lương thực có hạt 33,7 nghìn ha. Tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 17 vạn tấn. Hiện nay các địa phương đang tập trung chăm sóc, áp dụng các biện pháp để phòng trừ các đối tượng dịch hại, lúa trà sớm đỏ đuôi - bắt đầu thu hoạch, lúa trà chính vụ - trà muộn trổ bông. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, đã chuyển đổi 1,84 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác. Các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được triển khai thực hiện. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, toàn tỉnh hiện có 2,7 nghìn ha mặt nước ao hồ, 33 trang trại và HTX nuôi trồng thủy sản, 4,6 nghìn lồng cá, sản lượng thủy sản ước đạt 5,4 nghìn tấn. Về lâm nghiệp đã trồng trên 200 nghìn cây phân tán, cây ăn quả trong dịp tết trồng cây, trên 3,5 nghìn ha rừng tập trung đạt 63% KH năm; kiểm tra, xử lí 29 vụ vi phạm lâm luật. Quản lý, điều tiết nước hợp lý 544 hồ thủy lợi; thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án.

Về kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa, toàn tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 45,6 nghìn ha, trong đó, cây lương thực có hạt 35,8 nghìn ha; khoai lang 1,5 nghìn ha; đậu tương 141 ha; lạc 1,3 nghìn ha; rau, củ quả các loại 4,5 nghìn ha... cây gia vị, dược liệu hàng năm và cây hàng năm trên 2,3 nghìn ha. Về chăn nuôi, tập trung tái đàn lợn và gia cầm đảm bảo đủ sản lượng thịt cung ứng cho thị trường; chủ động phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề như: Việc phát triển các sản phẩm mũi nhọn; công tác xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm; giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020…

Phát biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết vụ Đông Xuân vừa qua huyện Lương Sơn đưa vào cấy thử nghiệm 60 ha giống lúa chất lượng cao, cho năng xuất từ 60-62 tạ/ha, với kết quả này trong vụ mùa tới huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục mở rộng diện tích cấy các loại giống lúa chất lượng cao. Đến nay huyện cũng đã cơ bản chỉnh sửa xong hồ sơ đề nghị công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM. Huyện đang tập trung rà soát lại các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp cho phù hợp với các xã vừa thực hiện sáp nhập, rà soát được 9 sản phẩm ocop; tiếp tục thực hiện việc dồn điền đổi thửa và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu…

Huyện Lương Sơn đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ thiệt hại do dịch cúm gia cầm gây ra tại xã Liên Sơn và quan tâm ủng hộ chủ trương cho HTX chuối ViBa mở rộng vùng sản xuất nguyên liệu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đề nghị các Sở, Ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Hè thu- vụ Mùa và định hướng sản xuất vụ Đông  năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm đem lại giá trị cao và bền vững; chủ động mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, lựa chọn cơ cấu giống lúa hợp lý, hiệu quảTiếp tục đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn, tăng cường quản lý kiểm soát dịch bệnh, giết mổ; tổ chức thực hiện tốt quy trình sản xuất các sản phẩm OCOP; mở rộng quy mô các chuỗi giá trị sản xuất nông sản an toàn; tăng cường quản lý giống, vật tư nông nghiệp. Đề nghị ngành Nông nghiệp tập trung hoàn thiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2020-2025…

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622048
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
348
1824
3899
1972018
6263
87773
3622048

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 03:55
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction