DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 12/6, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Quang Toàn- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí thường trực HĐND, các ban HĐND; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; kết quả thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình của Ủy ban chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện sắp tới.

PHUB 12.6.2020

Toàn cảnh phiên họp

Sáu tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo khung thời vụ; diện tích, năng suất, sản lượng đều đạt so với kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp 6 tháng ước đạt trên 834 tỷ đồng, đạt 43,76% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 16 nghìn tấn, vượt 5,8% kế hoạch và bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trồng rừng 464 ha (đạt 71,39%). Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay đã cơ bản hoàn thành việc khảo sát, đánh giá, thẩm định huyện nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ, du lịch tuy có bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, giá trị CN-TTCN ước đạt 7.983 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 229 triệu USD đạt 47,7% kế hoạch, tăng 15%; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.417 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2019. Các khoản thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 89,685 tỷ đồng, đạt 28,5% dự toán tỉnh giao, đạt 24,1% dự toán huyện giao và bằng 94,4% so với cùng kỳ.

Công tác quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng và phát triển đô thị được đẩy mạnh. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì; huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm; các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định của Chính phủ. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

So sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm, có 04/16 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm (Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương;tỷ lệgiường bệnh và Bác sĩ / vạn dân;tỷ lệ chất thải nguy hại và tỷ lệ chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh)8/16 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; 3/16 chỉ tiêu đạt dưới 50%; còn 01 chỉ tiêu chưa đánh giá được 6 tháng đầu năm (Chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm % theo tiêu chí mới giai đoạn 2016 – 2020).

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị đều thng nhất đánh giá những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong công tác thu ngân sách, giải quyết nợ đọng thuế, tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa còn bị chậm tiến độ, việc xử dụng phần mềm xử lí văn bản điện tử, chữ ký số ở một số phòng ban và các xã, thị trấn chưa được đồng bộ...

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Toàn đề nghị Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn của huyện nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình để trình Chủ tịch UBND huyện ký ban hành trước ngày 17/6. Các phòng rà soát lại việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch để thực hiện; bám sát việc trình hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019; quan tâm chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa, đảm bảo đúng thời gian quy định; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSDĐ cho người dân, đẩy mạnh công tác GPMB các dự án, rút ngắn quy trình thủ tục đấu giá đất; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài; tăng cường quản lí về hành lang an toàn giao thông và hoạt động quảng cáo, đảm bảo mỹ quan đô thị xanh- sạch – đẹp.../.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605272
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
752
1973
13698
1930353
77260
54375
3605272

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction