DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 22/6, đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì đã có buổi làm việc với Đảng ủy- UBND xã Thanh Sơn.

LV xã Thanh Sơn

Toàn cảnh buổi làm việc

Thanh Sơn là xã thuộc vùng CT229 nằm ở phía Đông Nam của huyện. Thực hiện Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, xã Long Sơn và xã Hợp Thanh được sáp nhập thành xã Thanh Sơn. Xã có tổng diện tích tự nhiên 34,86 km2, dân số 8.042 người. Sau khi sáp nhập xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua đánh giá, 6 tháng đầu năm tổng giá trị thu nhập của xã ước đạt trên 144 tỷ đồng (đạt 53%KH), bình quân thu nhập đầu người đạt 18 triệu đồng (đạt 53%KH năm); Sản lượng lương thực đạt trên 2.396 tấn (đạt 66,9% KH), bình quân lương thực đạt 190 kg/ người ( đạt 71% KH). Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt trên 7,9 tỷ đồng ( đạt 42,46% KH). Xã có tiềm năng về phát triển trồng trọt và chăn nuôi, trên địa bàn xã hiện có  1235 con trâu, bò, gần 2000 con dê, trên 3.200 con lợn và 45.000 con gia cầm; xã có 219 ha cây ăn quả chủ yếu là bưởi, cam, nhãn, na... Xã có 2 tổ hợp tác và 2 HTX trồng cây ăn quả và chăn nuôi, trong đó có 1 HTX chăn nuôi Dê núi tại thôn Yên Lịch rất hiệu quả. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, LĐ-TB&XH được quan tâm, xã đã lập danh sách và thực hiện chi hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19 cho 976 đối tượng với tổng số tiền trên 900 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, xã Thanh Sơn đã kiến nghị đoàn công tác của huyện quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập; hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc của cơ quan Đảng, Chính quyền xã và đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng như: Nhà văn hóa, điện, đường giao thông, hệ thống thủy lợi ở các thôn đã bị xuống cấp. Thực hiện cấp đổi lại các loại giấy tờ tùy thân cho người dân sau khi thực hiện sáp nhập.

Đại diện các phòng chuyên môn của huyện đã thảo luận làm rõ những vấn đề liên quan đến ngành phụ trách, đề suất giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội  của xã Thanh Sơn ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Toàn đã biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của xã đã chỉ đạo đạt được những kết quả đáng mừng trong sản xuất vụ chiêm xuân, thu ngân sách và công tác phòng chống dịch covid-19. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế như: xã vẫn để xảy ra 2 vụ khai thác vàng, đá cảnh trái phép; trong việc chi trả chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vẫn còn có trường hợp cấp trùng phải thu hồi; công tác quản lí trật tự an toàn giao thông, quản lí hành lang giao thông còn nhiều bật cập; việc vận hành phần mềm quản lí văn bản điện tử và kiểm soát các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa còn gặp nhiều khó khăn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị, Đảng ủy, UBND xã Thanh Sơn cần bám sát các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, xây dựng chương trình hành động cụ thể cho toàn khóa, từng năm và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Xã cần tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đai, tài nguyên và mô trường, chấn chỉnh ngay hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, xử lí nghiêm các trường hơp vi phạm; tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là đàn dê. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, xã cần có kế hoạch quản lí bảo tồn và phát triển các di tích lịch sử trên địa bàn, đặc biệt là di tích lịch sử Tứ Đền. Tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ANTT, quản lí chặt chẽ các đối tượng vào địa bàn, tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Tiến hành kiện toàn BCĐ cải cách hành chính, phân công cán bộ có năng lực phụ trách bộ phận một cửa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các hoạt động; tiếp tục rà soát đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ Covid -19 theo nội dung Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ kiểm tra, rà soát, bố trí đủ số lượng cán bộ xã Thanh Sơn; giao Văn phòng HĐND và UBND huyện kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn trong huyện thực hiện kiểm soát, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo đúng thời gian quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618300
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
1836
151
1972018
2515
87773
3618300

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 02:42
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction