DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 3/7, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Quang Toàn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

CCHC 1

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, công tác CCHC luôn được các cấp, các ngành, địa phương trong huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhờ đó chỉ số CCHC của huyện đã được cải thiện, năm 2019 xếp thứ 6/11 huyện, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2017 và 2018. Tuy nhiên, chỉ số CCHC này vẫn chưa tương xứng với mục tiêu của huyện đề ra.

Việc cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính công, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công vụ đã được huyện triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đảm bảo theo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo niêm yết công khai 13 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện,tại các xã, thị trấn và trên Trang TTĐT huyện và Trang TTĐT các xã, thị trấn. Đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đã cung cấp 37 TTHC mức độ 3 và 3 TTHC ở mức độ 4; tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả một cửa các xã, thị trấn cung cấp 15 TTHC ở mức độ 3. Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính đạt trên 97%; 100% cơ quan, đơn vị được kết nối Internet, các trang thiết bị máy móc cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác. Phần mềm quản lí văn bản điều hành được vận hành đồng bộ, liên thông giữa các cơ quan, đơn vị , địa phương 3 cấp. Tuy nhiên, công tác CCHC của huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giải quyết hồ sơ cho người dân vẫn còn trễ hạn, một số cán bộ công chức tại bộ phận một cửa hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chưa rõ ràng để người dân đi lại nhiều lần; công tác ứng dụng công nghệ thông tin chưa được chú trọng, việc sử dụng chữ ký số đạt thấp (có 13/13 phòng ban và 6/11 xã, thị trấn chưa sử dụng chữ kỹ số); tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong xử lí công việc còn thấp (đạt 25%); việc chấp hành giờ giấc làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức thiếu nghiêm túc; …

CCHC 2

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Nhuận Trạch được đầu tư hiện đại phục vụ việc giải quyết các TTHC cho người dân 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CCHC, cụ thể là việc ứng dụng các phần mềm trong giải quyết các TTHC, quản lí văn bản điều hành, chữ ký số chưa được thực hiện đồng bộ là do việc phân công cán bộ phụ trách bộ phận một cửa cấp xã chưa có sự thống nhất, cán bộ thay đổi do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nên hầu hết chưa được tập huấn, kỹ năng ứng xử của một số cán bộ kém, chưa nhiệt tình trong việc hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC; trang thiết bị CNTT còn thiếu và lỗi thời.

Lãnh đạo các xã, thị trấn đề nghị huyện cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn việc sử dụng các phần mềm điện tử, chữ ký số cho cán bộ lãnh đạo, công chức; trang bị thêm máy tính cho cán bộ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện CCTTHC.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Quang Toàn yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nỗ lực hơn nữa trong công tác CCHC và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện CCHC. Lấy kết quả CCHC để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Chú trọng việc cập nhật, ban hành các văn bản liên quan đến thực hiện một cửa trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân khi đến làm thủ tục hành chính; tăng cường sử dụng các phần mềm điện tử, hệ thống thư điện tử; chú trọng việc ứng xử của cán bộ, công chức đối với nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở...

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng ngân sách mua sắm trang thiết bị, máy tính làm việc cho công chức bộ phận một cửa. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức; đẩy nhanh việc giải quyết các TTHC cho người dân; thường xuyên rà soát và cập nhật đầy đủ bộ TTHC theo quy định; tăng cường tuyên truyền về cải cách giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618709
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
560
1836
560
1972018
2924
87773
3618709

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction