DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Cử tri tỉnh Hòa Bình kiến nghị:

Đ nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, tạo điều kiện đưa Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hòa Lạc - Thành ph Hòa Bình (giai đoạn 2) vào danh mục dự án vận động nguồn vốn ODA.

Trả lời:

Vn đ này, Bộ Giao thông vận tải xin được trả lời như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (QL.6) đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-BGTVT ngày 16/4/2014 theo quy mô: (1) Đường Hòa Lạc - Hòa Bình, chiều dài khoảng 26km, đường cấp 3 đồng bằng (có xét đến tận dụng để giai đoạn sau sẽ đầu tư hoàn chỉnh đường cao tốc); (2) Tuyến QL6, thảm tăng cường lớp mặt đường trên QL.6, chiều dài khoảng 30km.

Hiện nay, tuyến QL.6 đã khởi công vào ngày 15/9/2014, dự kiến hoàn thành năm 2015; Đường Hòa Lạc - Hòa Bình dự kiến khởi công vào Quý 1/2015, hoàn thành năm 2016. Như vậy, sau khi các dự án hoàn thành, từ Hà Nội đi Hòa Bình sẽ có hai tuyến đường với quy mô mỗi tuyến là 02 làn xe cơ giới. Đối với cầu Hòa Bình 4, Bộ Giao thông vận tải đã đưa vào trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Về đầu tư hoàn chỉnh dự án đường cao tốc theo quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải đang tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn vốn để đầu tư vào thời điểm phù hợp. Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn.

Cử tri Hoà Bình kiến nghị:

Dự án đầu xây dựng đường Hoà Lạc- Hoà Bình và cải tạo, nâng cấp QL. 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình đã được khởi công thực hiện từ tháng 5/2014. Tuy nhiên, đến nay tiến độ chậm, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện thi công đảm bảo đúng tiến độ về thời gian theo kế hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trả lời:

Dự án xây dựng đường Hoà Lạc - Hoà Bình và cải tạo, nâng cấp QL.6 đoạn Xuân Mai - Hoà Bình được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT. Dự án được chia thành 02 hợp phần, hợp phần 1: Cải tạo nâng cấp QL.6 đoạn Xuân Mai-Hoà Bình (Km38 - Km71) chiều dài tuyến 33 Km; hợp phần 2: Xây dựng đường Hoà Lạc - Hoà Bình chiều dài tuyến 19Km.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 5/2014 và hoàn thành hợp phần 1 ngày 31/7/2015; hợp phần 2 hoàn thành 30/8/2016. Thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hoà Bình để tiến hành công tác GPMB và chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, nhân lực tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến QL.6 (hợp phần 1) để đảm bảo thông xe trước 15/2/2015 (trước tết Nguyên Đán Ất Mùi) để bà con đi lại, đón Tết thông thoáng, an toàn. Thực tế triển khai, đến ngày 15/2/2015 ( ngày 27 tết) đã thi công xong toàn bộ các công trình cống, rãnh thoát nước, hoàn thành hạng mục nền móng đường cạp rộng, thảm bù vênh đá dăm đen và đặc biệt là đã hoàn thành được lớp BTN lớp dưới C19 để thông xe an toàn dịp tết Nguyên đán. Bộ GTVT đang chỉ đạo Nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện lớp BTN C12,5 còn lại và các hạng mục an toàn giao thông, công trình phụ trợ, phấn đấu hoàn thành chính thức tuyến QL.6 vào 31/3/2015, vượt trước tiến độ so với hợp đồng 04 tháng.

Đối với hợp phần 2 (đoạn Hoà Lạc - Hoà Bình) được triển khai đồng thời với tuyến QL.6, hiện nay Bộ GTVT đang chỉ đạo Nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với UBND tỉnh Hoà Bình và UBND thành phố Hà Nội để giải quyết dứt điểm công tác GPMB, đồng thời huy động máy móc thiết bị, nhân lực để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký.

Cử tri Hoà Bình kiến nghị:

Tại Km 90+500 trên QL.6 hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, hai bên đường nhiều đoạn không có rãnh thoát nước, vì vậy thường xuyên xảy ra tình trạng nước tràn qua mặt đường, gây xói mòn và tạo nhiều ổ gà dẫn đến quá trình tham gia giao thông thường xảy ra tai nạn... Đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại trên địa bàn.

Trả lời:

Vị trí Km90+500, QL.6 nêu trên nằm trong Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư, đã được bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3068/QĐ-BGTVT ngày 04.10/2013. Trong đó, có Tiểu hợp phần B3: Bảo trì định kỳ 2 tuyến quốc lộ: QL.48 (KmO - Km20, Km38 - Km64) và QL.6 đoạn Hoà Bình - Sơn La (Km78 + 300 - Kml93).

Hiện tại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang triển khai công tác lựa chọn Nhà thầu bảo trì cho 2 tuyến quốc lộ nêu trên (bao gồm đầu tư tăng cường mặt bằng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước), dự kiến khởi công vào đầu quý II/2015. Trước mắt, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ I san gạt, bù phụ, vá gà và khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến./.

Thanh Hoàn ( TH)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622111
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
411
1824
3962
1972018
6326
87773
3622111

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:30
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction