DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 12/8, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng NTM và triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban, ngành ở huyện và cán bộ phụ trách NTM các xã trong huyện.

GB NTM 12.8.2020

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các xã và các ngành đã báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng NTM, những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp thực hiện trong 4 tháng cuối năm 2020. Cụ thể là việc rà soát, đánh giá lại các tiêu chí NTM sau khi thực hiện sáp nhập xã; kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM; việc triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, việc lựa chọn và xây dựng các sản phẩm OCOP; tiến độ giải ngân các công trình xây dựng NTM,…

Huyện ta vừa tổ chức thành công lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Sau khi thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết 830 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV, đến nay toàn huyện có 10/10 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Hiện các xã đang tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch NTM cho phù hợp với thực trạng. Tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp kế hoạch năm 2019; triển khai, lập hồ sơ xây dựng các công trình mới khởi công năm 2020 đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng đối với 2 xã NTM kiểu mẫu ( Nhuận trạch, Hòa Sơn) hiện đang triển khai 18 công trình xây dựng CSHT với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; sửa chữa, xây mới các công trình CSVC trường học đạt chuẩn Quốc gia. Nâng cao chất lượng bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Duy trì tốt phong trào “ Nhà sạch – Vườn đẹp – Môi trường trong lành- Ngõ xóm văn minh”, đến nay trên địa bàn huyện đã có trên 50 km đường giao thông được trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh- sạch – đẹp. Tiến hành chấm điểm khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, lựa chọn ra nhân tố tiêu biểu để chuẩn bị tham gia Hội thi “ Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Lương Sơn giai đoạn 2018-2020”. Chủ động triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Huyện đã hỗ trợ mỗi xã 50 triệu đồng để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay có 6/10 xã trình hồ sợ thẩm định, xét công nhận Khu dân cư NTM kiểu mẫu và 16 vườn mẫu. Huyện đã đăng ký đánh giá xếp hạng 7 sản phẩm OCOP, gồm: Rau, củ, quả hữu cơ Lương Sơn; Dê núi Lương Sơn; Cam lòng vàng Cao Răm; Mật ong Lâm Sơn; Bưởi Mỹ Tân; Ổi lê Mỹ Tân và Trứng vịt Hùng Tiến. Về công tác giải ngân các công trình NTM, đến nay đã giải ngân được khoảng 8,5 tỷ đồng ( KH phân bổ 37,5 tỷ đồng), đạt 22,62% KH.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai xây dựng NTM ở các địa phương còn một số tồn tại như: công tác rà soát đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí và điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng NTM cấp xã sau khi sáp nhập còn chậm so với yêu cầu; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển các mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, hoạt động của một số HTX chưa thực sự hiệu quả; tiến độ xây dựng một số công trình NTM còn chậm;…

Nhiệm vụ trong 4 tháng cuối năm là: Duy trì và nâng cao chất lượng 10/10 xã NTM, phấn đấu đến cuối năm có 2 xã NTM nâng cao được công nhận. Mỗi xã có ít nhất 1 khu dân cư NTM kiểu mẫu, có từ 3-5 vườn mẫu; tổ chức cuộc thi “ Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu huyện Lương Sơn giai đoạn 2018-2020” và tham gia thành công cuộc thi cấp tỉnh; xây dựng ít nhất từ 2-3 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả, có từ 3-5 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được xếp hạng từ 3 sao trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa; duy trì phong trào “Ngày chủ nhật xanh và phòng chống rác thải nhựa” trong công nhân, viên chức, lao động; lập hồ sơ đề nghị công nhận lại xã NTM; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vồn các công trình NTM; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch xây dựng NTM năm 2021./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
632
1836
632
1972018
2996
87773
3618781

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 07:18
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction