DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng ngày 26/8, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Phương Đông –Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành  huyện và lãnh đạo một số xã trên địa bàn.

HNTT GN 26.8

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm được triển khai kịp thời, có hiệu quả,Đời sống của đa số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 giảm từ 24,38% còn 11,36% năm 2019. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%, bình quân mỗi năm giảm được 3,16%, vượt chỉ tiêu được giao (3%/ năm). Đến hết năm 2019 có 1 huyện, 6 xã, 73 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Dự kiến đến hết năm 2020 phấn đấu thêm 10 xã, 7 thôn hoàn thành Chương trình 135.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 100% người nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn được cấp phát miễn phí thẻ khám chữa bệnh BHYT; 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT; 76% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân...

Đối với huyện Lương Sơn giai đoạn 2016-2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nỗ lực cố gắng vươn lên của người nghèo nên việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã thực sự phát huy hiệu quả. Trên địa bàn huyện có KCN Lương Sơn giải quyết việc làm ổn định cho trên 8000 lao động địa phương. Ngoài ra, còn có trên 400 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang hoạt động thu hút trên 23000 lao động có việc làm thường xuyên. Đặc biệt trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Lương Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn chương trình 135 đầu tư vào huyện là trên 29 tỷ đồng, huyện đã thực hiện lồng ghép vào các chương trình dự án phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng CSHT vùng khó khăn. Việc hỗ trợ sản xuất, mô hình phát triển sản xuất đã tạo thêm sinh kế giúp các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,92% ( năm 2019), dự kiến năm 2020 giảm còn 2,42%.

Trong thời gian tới huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án phát triển KT-XH, giải quyết việc làm, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH phát động hội viên, đoàn viên và toàn dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động hỗ trợ giảm nghèo như: Phong trào ngày vì người nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo về nhà ở, về sinh kế, về thông tin KHKT sản xuất, lao động việc làm, khám chữa bệnh; thực hiện đầy đủ các chính sách hiện hành, đảm bảo tất cả người nghèo, hộ cận nghèo đều được hưởng đầy đủ các ưu đãi của Nhà nước. Động viên khích lệ, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng cho người dân...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền các cấp kiện toàn BCĐ các chương trình MTQG. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Đẩy mạnhcông tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, người dân trong công tác giảm nghèo. Tập trung bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ, công chức trong thực hiện các chương trình mục tiêu. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020. Trong đó, huyện Lương Sơn có 1 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
338
1973
13284
1930353
76846
54375
3604858

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:25
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction