DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Cử tri Hoà Bình kiến nghị:

Cử tri phản ánh về tình trạng thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc vẫn tồn tại không ít trên thị trường ảnh huởng đến sản xuất của người nông dân và môi trường sống bị đe doạ. Đề nghị Chính phủ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát quản lý thuốc bảo vệ thực vật, có chế tài xử lý nghiêm hành vi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thuốc giả.

Trả lời:

Để tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật, bày bán, tiêu thụ các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng và không rõ nguồn gốc trên thị trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành, cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói trên; đề nghị Bộ công an tăng cường chỉ đạo đấu tranh với các đường dây vận chuyển trái phép, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón giả, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay hoạt động vận chuyển, buôn lậu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, phổ biến, tập huấn nhân dân nhận biết thuốc bảo vệ thực vật phân bón giả và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn, hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang thực hiện các công việc sau:

 1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trong đó có các quy định xử phạt vi phạm trong kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật thay thế Nghị định số 114/2013/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành.

Thông tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật cũng đang được Bộ khẩn trương sửa đổi, ban hành để thực hiện các quy định của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ hơn thuốc bảo vệ thực vật.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số 1270/QĐ-BNN- TTr ngày 11/6/2014 Thanh tra diện rộng thuốc bảo vệ thực vật trên phạm vi cả nước (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn thanh tra của Bộ và thành lập Ban chỉ đạo Thanh tra diện rộng; Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh ban hành quyết định thanh tra, chỉ đạo Chánh thanh tra sở phối hợp với lực lượng thanh tra chuyên ngành tại các Chi cục thuộc Sở và các cơ quan liên quan (Công an, Quản lý thị trường...) để triển khai thanh tra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bộ cũng có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban ngành, UBND các cấp, các đơn vị có liên quan tại địa phương, tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh việc nhập lậu, sản xuất, nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn quản lý và Chỉ đạo Chi cục bảo vệ thực vật có phương án bố trí kho lưu chứa và tiếp nhận các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, thuốc giả, thuốc ngoài danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam, thuốc kém chất lượng bị các cơ quan thu giữ trong quá trình thanh tra, kiếm tra trên thị trường đồng thời hằng năm có kế hoạch trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để tiêu huỷ theo quy định.

3. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành chính sách hỗ trợ xây kho lưu chứa và phương tiện vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật bị thu giữ và hướng dẫn tỉnh Lạng Sơn thực hiện thí điểm Dự án xây kho lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng tại Việt Nam và Đề án thí điểm chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ bảo vệ thực vật cơ sở để tổ chức lại công tác bảo vệ thực vật tại các địa phương theo hướng hạn chế sử dụng thuốc hoá học và quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giám sát quản lý vật tư nông nghiệp với ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tranh thủ sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp nói chung và thuốc BVTV nói riêng trong thời gian tới./.

 

Thanh Hoàn ( TH)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
719
1779
2498
1956058
82020
54375
3610032

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:05
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction