DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/10, tại Nhà văn hóa xã Tân Vinh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tổ chức hội nghị xin ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chức năng của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành, đoàn thể xã Tân Vinh và 100 hộ gia đình, cá nhân xóm Đồng Tiến và xóm Cời có đất nằm trong khu vực thực hiện dự án.

DA đồng tiến

Toàn cảnh hội nghị

DA đồng tiến 2

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Huấn – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đấu giá quyền sử dụng đất ở xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh đã được công khai đến người dân. Theo đó, dự án có tổng diện tích 96.581m2, số hộ ảnh hưởng là 100 hộ và 1 tổ chức (trong đó, xóm Cời 24 hộ, xóm Đồng Tiến 76 hộ và 1 tổ chức là UBND xã Tân Vinh); Trên cơ sở thông báo số 63/TB-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án, ngày 24/8/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất tổ chức họp triển khai chủ trương, kế hoạch thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình. Từ ngày 28/8 đến 1/9/2020, Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với các phòng liên quan và UBND xã Tân Vinh tiến hành kê khai, kiểm kê đất, tài sản trên đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án; ngày 21/9/2020 Trung tâm phát triển quỹ đất ban hành thông báo và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đến tổ chức, cá nhân, hộ gia đình liên quan.

DA đồng tiến 1

DA đồng tiến 4

Đại diện người dân xóm Đồng tiến và xóm Cời nêu ý kiến

Tại hội nghị, đã có 10 ý kiến, kiến nghị của người dân. Đa số các ý kiến đều đồng tình ủng hộ với chủ trương thực hiện dự án khu đấu giá đất để tạo nguồn thu ngân sách đầu tư CSHT của huyện, đồng thời nêu một số kiến nghị về một số nội dung như: giá bồi thường chưa phù hợp với giá đất thị trường hiện nay; một số hộ còn ít diện tích nằm ngoài dự án khó khăn cho việc canh tác, vì vậy đề nghị dự án thu hồi hết hoặc cho gia đình chuyển đổi sang đất ở; một số hộ kiến nghị về nhân hộ khẩu hưởng chế độ hỗ trợ khi đã tách hộ nhưng vẫn sản xuất trên diện tích đất bị thu hồi...Tất cả các kiến nghị của các hộ dân đã được lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất và phòng Kinh tế - Hạ tầng giải đáp một cách thỏa đáng.

DA đồng tiến 3

Đ/c Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu với các hộ dân tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của người dân. Đồng chí cũng nhấn mạnh, mục đích của việc thực hiện dự án không chỉ là tạo nguồn thu ngân sách cho huyện để tái đầu tư xây dựng CSHT mà đây còn là bước đi quan trọng trong định hướng phát triển đô thị Lương Sơn, đặc biệt là chủ trương phát triển khu đô thị phía nam Sông Bùi, phấn đấu đến năm 2025, xã Tân Vinh cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường huyện Lương Sơn đạt tiêu chí hành chính cấp thị xã theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI đã đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Trung tâm phát triển quỹ đất và các phòng liên quan xem xét cụ thể các kiến nghị của người dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Yêu cầu UBND xã Tân Vinh có định hướng chuyển đổi nghề cho người dân sau khi bị thu hồi đất; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về phương án bồi thường, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai theo quy định./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622142
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
442
1824
3993
1972018
6357
87773
3622142

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:45
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction