DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 10/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2020-2021. Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan ở huyện.

HNTT 10.12.2020

Đ/c Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tham luận

Đánh giá kết quả sản xuất vụ Mùa- Hè thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh cho thấy: Thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới cơ bản đảm bảo cho sản xuất. Toàn tỉnh đã gieo trồng  được 44,3 nghìn ha cây hàng năm, đạt 97% kế hoạch. Trong đó, diện tích cây có hạt 32,6 nghìn ha, sản lượng 16,5 vạn tấn, góp phần đưa sản lượng lương thực cả năm đạt 36 vạn tấn, tăng 2,2% so với năm 2019 và đạt 100% kế hoạch. Chăn nuôi ổn định, tổng đàn gia súc 696,7 nghìn con, tăng 0,7% so với cùng kỳ; đàn gia cầm trên 7,67 triệu con, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 11,15 nghìn tấn, tăng 23,9% so với cùng kỳ và tăng 1,4% kế hoạch. Trồng rừng mới đạt 6,2 nghìn ha, vượt 11% kế hoạch, duy trì độ che phủ rừng ở mức 51,5%.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục như: Dịch tả lợn châu phi còn xảy ra ở 68 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố làm 4.973 con lợn phải tiêu hủy, hiện vẫn còn 37 xã thuộc 8 huyện đang có dịch, tỷ lệ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi đạt thấp, việc kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm còn nhiều bất cập. Đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến thị trường nông sản và sản xuất nông nghiệp; quy mô liên kết sản xuất và tiêu thụ còn nhỏ lẻ; doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực ngành còn ít...

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đồng tình và nhất trí cao với các giải pháp mà tỉnh đã đưa ra cho sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2020-2021. Thay mặt huyện Lương Sơn, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND tỉnh cần xem lại định mức đối với mô hình khuyến nông cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Hướng dẫn thực hiện việc chỉnh lí, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ lâm nghiệp cho người dân sau khi thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ các mô hình chuyển giao công nghệ nhỏ và vừa cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, chế biến nông sản hàng hóa. Có giải pháp nâng cao hoạt động của mạng lưới cán bộ thú y cơ sở; bổ sung thêm biên chế cho phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao sở NN&PTNT tiếp thu và  tham mưu giải quyết những kiến nghị đề xuất của các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị các địa phương trong tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh về sản xuất nông, lâm nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngay từ đầu vụ, chủ động chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Quản lí tốt quy hoạch 3 loại rừng. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trú trọng sản xuất nông sản đảm bảo ATTP; duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nhanh chóng dập tắt dịch tả lợn Châu phi. Tăng diện tích trồng rừng gỗ lớn để đảm bảo tỷ lệ độ che phủ rừng ở mức 51%. Tăng cường kiểm tra, quản lí các hồ đập, công trình thủy lợi, đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ Đông- Xuân đạt kế hoạch đề ra./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
908
1779
2687
1956058
82209
54375
3610221

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction