DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững dự và chủ trì hội nghị.

Dự và theo dõi hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đ/c Nguyễn Anh Đức – Phó chủ tịch UBND huyện; thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG huyện.

HNTT GNBV 11.12.2020

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo Báo cáo của BCĐ trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực, tỉ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục qua các năm. Các chính sách, dự án thuộc Chương trình MTQG được các cấp, ngành tổ chức triển khai hiệu quả. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” huy động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên.

Cả nước đã đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng để thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm nghèo.Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn 3,75% (giảm bình quân 1,53%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020), vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, cả nước đã có hơn 1,3 triệu hộ nghèo đã thoát nghèo, giảm 58% số hộ nghèo so với năm 2015. Dự ước đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 2,75%, thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 1,6 lần so với cuối năm 2015, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, còn có một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững tại một số địa phương, tỷ lệ tái nghèo trong 4 năm 2016 - 2019 bình quân 4,09%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, trung bình giai đoạn 2016 - 2019 bằng 21,8% so với tổng số hộ thoát nghèo. Chênh lệch giàu - nghèo và tiếp cận các dịch vụ cơ bản giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển. Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác giảm nghèo thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần tự lực tự cường, tự vươn lên thoát nghèo của các địa phương, các cá nhân.

Với mục tiêu vì một Việt Nam không đói nghèo, đồng chí đề nghị BCĐ T.Ư, các bộ, ngành nghiên cứu, trình Ban Chấp hành T.Ư thông qua các nghị quyết, chương trình hành động, chỉ thị để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo các năm tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác hỗ trợ giảm nghèo đa chiều, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Các địa phương tăng cường quan tâm đầu tư hạ tầng, giáo dục, dạy nghề, đổi mới, sáng tạo trong công tác XĐGN, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần tạo điều kiện cho Nhân dân chủ động, có quyền tự quyết trong việc sáng tạo, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, XĐGN; tích cực vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ để người nghèo vươn lên trong cuộc sống.../

TH

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction