DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 12/1, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Đức- Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

TK Nông nghiệp 2020

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.928 tỷ đồng, đạt 101,1% KH và tăng 3,1% so với năm 2019. Trong đó, nông nghiệp 1.670 tỷ đồng (chiếm 86,6%); lâm nghiệp 95,8 tỷ đồng (chiếm 4,97%); thủy sản 162,5 tỷ đồng (chiếm 8,41%). Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 9.220,9 ha, đạt 100,9% KH. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 32.390,8 tấn, đạt 99,8% KH. Diện tích trồng rừng 922,36 ha, vượt 41,9% KH. Duy trì 10 xã đạt chuẩn NTM và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,3%. Tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì ở mức 42,78%.

Về công tác phòng chống thiên tai, trong năm 2020, trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng của 7 đợt nắng nóng, 9 đợt không khí lạnh, 1 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng. Tuy không có thiệt hại về người, nhưng mưa lũ đã làm thiệt hại 14 ha lúa và hoa màu, 17 con gia súc và trên 11 nghìn con gia cầm bị chết, một số công trình giao thông, thủy lợi, ao hồ nuôi trồng thủy sản bị hỏng với tổng thiệt hại ước tính trên 17 tỷ đồng. UBND huyện đã kịp thời kiện toàn BCH phòng chống TT và TKCN, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, triển khai hoạt động thu quỹ PCTT được trên 707 triệu đồng, đạt 92% KH.

Năm 2021, huyện Lương Sơn đề ra mục tiêu trồng 9.160 ha cây hàng năm; 6.300 ha cây lương thực có hạt; tổng sản lượng lương thực đạt 32.622 tấn; trồng rừng 650 ha, duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng ở mức 42%; tổng đàn gia súc 86 nghìn con, đàn gia cầm 1,1 triệu con, diện tích nuôi trồng thủy sản 360 ha, sản lượng trên 1000 tấn;  tổng giá trị sản xuất toàn ngành 1.997,5 tỷ đồng. Giữ vững 10 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành 1 xã NTM nâng cao, 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 5 vườn mẫu và 3 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. 99,2%.người dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn và các ngành đã tập trung làm rõ những hạn chế trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản, phòng chống thiên tai và TKCN năm 2020. Đồng thời đề nghị UBND huyện cần xem xét lại các chỉ tiêu giao về sản xuất nông, lâm nghiệp cho các xã, bởi tỷ lệ lao động làm nông nghiệp ngày càng giảm nên việc thâm canh, tăng vụ là rất khó khăn; huyện cần quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị thu nhập và tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân ở các vùng bị thu hồi đất; tiếp tục đầu tư xây dựng CSHT để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM; kịp thời đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi, ưuntieen các công trình phòng chống thiên tai, tăng cường quản lí các hồ đập đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn châu phi; đẩy mạnh hoạt động của các HTX, tổ HT trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đề nghị các phòng, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai ngay kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2021; khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho cây trồng và vật nuôi; tăng cường kiểm soát công tác phòng chống dịch bệnh, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và TKCN năm 2021đạt hiệu quả.../

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction