DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Nhằm kịp thời tôn vinh những khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiêu biểu trên địa bàn huyện. Huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018-2020. Tham gia hội thi có 9 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 26 vườn mẫu tiêu biểu đã được UBND các xã lựa chọn.

HTKDC 2020 s

Tuyến đường hoa Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Sấu Thượng, xã Thanh Cao

Trong 2 ngày 13 và 14/1/2021, Ban giám khảo cuộc thi đã tổ chức đi thẩm tra, đánh giá, chấm điểm từng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn huyện. Theo đó, xã Lâm Sơn có 1 KDC kiểu mẫu và 7 vườn mẫu; xã Tân Vinh có 2 vườn mẫu; xã Hòa Sơn có 1 KDC kiểu mẫu và 3 vườn mẫu; xã Nhuận Trạch có 1 KDC kiểu mẫu và 1 vườn mẫu; xã Cư Yên có 1 KDC kiểu mẫu và 2 vườn mẫu; xã Liên Sơn có 2 KDC kiểu mẫu và 3 vườn mẫu; xã Cao Dương có 3 vườn mẫu; xã Thanh Cao có 2 KDC kiểu mẫu và 2 vườn mẫu; xã Thanh Sơn có 1 KDC kiểu mẫu và 3 vườn mẫu.

HT KDC 2020 a

Đường làng KDC Rổng Cấn, xã Lâm Sơn được bê tông hóa 100%

HTKDC 2020 b

Ban giám khảo chấm điểm vườn mẫu hộ ông Cấn Trọng Miên, xã Lâm Sơn

Trên cơ sở 11 tiêu chí của Khu dân cư NTM kiểu mẫu, gồm: Nhà ở và các công trình phụ trợ; vườn hộ gia đình; vệ sinh môi trường;  giao thông; điện; văn hóa thông tin; giáo dục; y tế; thu nhập; tỉ lệ hộ nghèo; hệ thống chính trị ANTT xã hội. Và 5 tiêu chí vườn mẫu: quy hoạch và thực hiện quy hoạch; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; các sản phẩm từ vườn; việc xây dựng môi trường, cảnh quan trong khu vườn và thu nhập từ vườn mang lại cho chủ thể. Các thành viên Bam giám khảo sẽ tự đánh giá chấm điểm các tiêu chí do ngành mình phụ trách theo thang điểm quy định, sau đó tổ thư ký sẽ tổng hợp kết quả chấm điểm của từng KDC kiểu mẫu và vườn mẫu.

HTKDC 2020 c
Ban giám khảo chấm điểm vườn mẫu hộ ông Nguyễn Duy Hưởng, xóm Rụt, xã Tân Vinh

HTKDC 2020 d

Ban giám khảo chấm điểm vườn mẫu hộ ông Nguyễn Văn Lăng, thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn

Qua 2 ngày đánh giá, chấm điểm thực tế tại các KDC kiểu mẫu, vườn mẫu cho thấy hầu hết các KDC kiểu mẫu và vườn mẫu đều cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và đạt trên 70 điểm trở lên. Việc xây dựng các KDC NTM kiểu mẫu cho thấy đã có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng khu dân cư. Bên cạnh việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ dân thì việc xây dựng, cải tạo cảnh quan, môi trường trong KDC đã được trú trọng, 100% các tuyến đường trong KDC đã được bê tông hóa, được trồng hoa, cây xanh 2 bên tại các tuyến đường chính; nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sân chơi thể thao được đầu tư xây dựng khang trang, rộng rãi với đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng của người dân; tình nghĩa làng xóm luôn đoàn kết, gắn bó, an ninh chính trị được giữ vững ổn định...

HTKDC 2020 e

HTKDC 2020 f

HTKDC 2020 i

KDC kiểu mẫu, vườn mẫu thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn được quy hoạch đẹp

Về các vườn mẫu của hộ gia đình đều có sự đầu tư, chăm sóc và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ chưa làm tốt công tác quy hoạch, cây trồng chưa theo hàng, lối, nguyên nhân là do lịch sử để lại nên việc quy hoạch theo từng lô, thửa chưa đẹp mắt...

HTKDC 2020 x

Ban giám khảo chấm điểm KDC thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch

Các thành viên Ban giám khảo đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự hợp tác của các KDC kiểu mẫu và vườn mẫu đã tạo điều kiện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, các thành viên trong đoàn đã nêu ý kiến nhận xét và góp ý với các KDC, chủ hộ kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại để tiếp tục xây dựng KDC NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi hoàn thành chấm điểm tại các KDC kiểu mẫu, vườn mẫu, Ban tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn ra các KDC kiểu mẫu, vườn mẫu có số điểm cao nhất để tôn vinh và trao giải tại hội nghị tổng kết hội thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018-2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 1/2021.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction