DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 25/9/2015, UBND huyện lương Sơn đã tổ chức Hội nghị ủy ban mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã về dự và phát biểu chỉ đạo.

IMG 1229

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu về năng suất, sản lượng các loại cây trồng đều đạt và vượt kế hoạch (năng suất lúa bình quân ước đạt 52,5 tạ/ ha, sản lượng lương thực ước đạt 36,8 nghìn tấn, đạt 105% kế hoạch…). Đàn gia súc, gia cầm phát triển khá, không có dịch bệnh xảy ra. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thi công theo tiến độ. Thu ngân sách Nhà nước ước  thực hiện 68.107 triệu đồng, đạt 74,4% dự toán tỉnh giao và đạt 64% dự toán huyện giao, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Trong 9 tháng đã thu hút khoảng 96.000 lượt khách du lịch đến thăm, doanh thu du lịch ước đạt 105 tỷ đồng, tăng 14 tỷ so với cùng kỳ năm 2014. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn  được nâng lên. Duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS ở 20/20 xã, thị trấn,  tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt cao. Có 1 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình được duy trì và phát triển. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng được trú trọng. Các cấp Chính quyền thường xuyên được củng cố. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân được triển khai thường xuyên. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, không có đột xuất bất ngờ xẩy ra, đảm bảo an toàn Đại hội Đảng các cấp. Xâm phạm trật tự xã hội giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Tai nạn giao thông tuy chưa giảm về số vụ nhưng giảm về số vụ tai nạn nghiêm trọng và số người chết. Có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tổng diện tích cây hàng năm chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn gia súc đạt thấp ( 36%); Tiền nợ đọng thuế cao ( 60 tỷ); tiến độ thực hiện và giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; toàn huyện còn 33 dự án chưa quyết toán vốn đầu tư. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống của người dân vẫn diễn ra… Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn mất cân đối về cơ cấu, việc đổi mới công tác quản lý giáo dục còn chậm, số học sinh bỏ học còn nhiều ( cấp THCS 15 em; THPT 59 em); tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến, xuất sắc còn chậm so với kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ ba, mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của khối doanh nghiệp còn 5 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT giảm 5,6% so với cùng kỳ. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn hạn chế; công tác bố trí, sử dụng và đào tạo cán bộ công chức, viên chức  chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn ở mức cao…

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận chỉ ra những nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và đưa ra các giải pháp thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm.

IMG 1238

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2015, đồng chí yêu cầu UBND huyện cần làm rõ hơn nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp, trách nhiệm của ngành và địa phương? Việc chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ của các cấp, các ngành, địa phương còn nhiều lúng túng, việc rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải được đẩy nhanh thực hiện. Hoạt động lĩnh vực khoa học công nghệ chưa được quan tâm và đánh giá đúng thực chất nên chưa khuyến khích được  các đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Huyện cần quan tâm giới thiệu hình ảnh của huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng để xúc tiến việc làm và thu hút đầu tư.

IMG 1224

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo các ngành, các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định sản xuất và đời sống, thống kê thiệt hại, tập trung chăm sóc lúa và cây màu cuối vụ, làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, kịp thời giải ngân các nguồn vốn đầu tư; tiếp tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, quản lý việc khai thác khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; tăng cường hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền,  thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công và các đối tượng khác, tăng cường công tác đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn; tích cực vận động người dân tham gia BHYT toàn dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605284
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
764
1973
13710
1930353
77272
54375
3605284

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:44
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction