DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 7/4, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư dự án ngoài ngân sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành chức năng; Chủ tịch UBND xã có dự án và các nhà đầu tư dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện.

DA ngoài NS

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã có 4 nhà đầu tư dự án báo cáo quá trình triển khai dự án, những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Cụ thể, dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình có địa chỉ tại thôn Ngái Om, xã Cao Dương, tổng diện tích đất dự án 20,1 ha, đã thực hiện thỏa thuận giải phóng mặt bằng (GPMB) được 11,4 ha của 65 hộ dân và Công ty Hoàng Đạt, còn lại 8,7 ha của 37 hộ dân chưa thực hiện xong thỏa thuận GPMB. Tập đoàn Hoàng Long đề nghị UBND huyện tạo điều kiện, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, sớm ra Quyết định thu hồi đất, thực hiện các thủ tục GPMB để dự án triển khai đúng tiến độ. Cho phép công ty ứng vốn đầu tư mở rộng tuyến đường dân sinh vào nhà máy và các mỏ khai thác đá lân cận và được đối trừ vốn vào tiền thuê đất hàng năm của công ty. Đưa vào kế hoạch sử dụng đất đối với diện tích 10,4 ha đất làm khu văn phòng điều hành sản xuất, nhà ở cán bộ, công nhân viên, bãi tâp kết xe, giao dịch hàng hóa. Sớm có quyết định thu hồi đất làm khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong phạm vi an toàn dự án. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn ( 2021-2025) một số tuyến đường dân sinh xung quanh khu vực dự án...

Dự án cấp nước Hòa Bình- Xuân Mai đề nghị UBND huyện Lương Sơn cập nhật công trình bể chứa nước trung gian tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Dự án Nhà máy thực phẩm ăn liền Kim Long tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn hiện không có vướng mắc và không có đề xuất gì.

Dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn hiện còn khoảng 5 ha đang vướng mắc chưa GPMB liên quan đến 25 hộ. Công ty đề nghị các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ về cơ chế, chính sách GPMB để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh cho rằng cả 4 dự án đều đang gặp vướng mắc về thủ tục GPMB. Đối với dự án cấp nước Hòa Bình- Xuân Mai liên quan đến đất quy hoạch 3 loại rừng vì vậy cần phải đưa số diện tích làm khu vực bể chứa trung gian ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng mới thực hiện GPMB. Mặt khác nhà đầu tư cũng chưa thống nhất hướng tuyến hệ thống đường ống chạy qua địa bàn huyện Lương Sơn để điều chỉnh quy hoạch chung.

Dự án Nhà máy thực phẩm ăn liền Kim Long chưa có giấy phép xây dựng. Huyện Lương Sơn đề nghị công ty phối hợp với UBND huyện thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết và thực hiện công tác GPMB đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình cần phải thực hiện ngay việc khảo sát khu tái định cư cho người dân, đảm bảo đúng khoảng cách an toàn là 1 km. Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường đưa vào quy hoạch sử dụng đất 10,1 ha đất làm trụ sở văn phòng; giải quyết các vấn đề liên quan đến các hộ thuê đất trong phạm vi dự án; Trung tâm phát triển quỹ đất hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục GPMB.

Đối với dự án Khu nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thung lũng Nữ Hoàng, UBND huyện yều cầu nhà đầu tư có báo cáo đánh giá quá trình triển khai thực hiện dự án, những khó khăn, tồn tại gửi về UBND huyện trước ngày 15/4 để huyện có phương án phối hợp cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622246
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
546
1824
4097
1972018
6461
87773
3622246

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 05:29
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction