DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 20/4, Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp UBND huyện cho ý kiến vào nội dung các dự thảo tờ trình, nghị quyết về một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện chuẩn bị trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 sắp tới. Dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của huyện.

PH UB 20.4

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, UBND huyện đã tập trung xem xét và cho ý kiến vào 19 dự thảo tờ trình, nghị quyết, trong đó, có 03 nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 07 nghị quyết về bổ sung danh mục đấu giá quyền sử dụng đất và chủ trương xây dựng các khu đấu giá đất tại xã Hoàn Sơn, Nhuận Trạch, Liên Sơn và thị trấn Lương Sơn. Có 08 nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. 01 nghị quyết về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBND huyện đã làm rõ các đề mục cần phải bổ sung vào nghị quyết và sự cần thiết phải xây dựng các khu đấu giá đất, các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cho sự phát triển chung của huyện sau này.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đề nghị các thành viên UBND huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện các dự thảo tờ trình, nghị quyết để kịp thời trình kỳ họp HĐND huyện xem xét thông qua. Về nội dung các dự thảo nghị quyết liên quan đến các công trình đầu tư xây dựng, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu hội đồng thẩm định, cơ quan làm chủ đầu tư cần rà soát lại các căn cứ pháp lý và phải nêu được sự cần thiết phải đầu tư công trình, mục tiêu đầu tư, quy mô, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ cấu nguồn vốn đầu tư công trình, phương án giải phóng mặt bằng (nếu có), xem xét có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung của huyện hay không?...

Về các dự án đấu giá quyền sử dụng đất cần xem lại tên gọi, các căn cứ pháp lý, có phù hợp với quy hoạch đô thị? phương án tài chính, hiệu quả và khả năng GPMB của dự án.

Về việc bổ sung các danh mục đầu tư công cần rà soát lại các công trình tránh sự trùng lặp và loại bớt các công trình chưa cần thiết phải đầu tư trong giai đoạn này, cần tập trung ưu tiên các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, công trình phòng chống lũ...

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các phòng chuyên môn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng tham mưu văn bản khẩn trương hoàn thiện xong trước ngày 22/4/2021 để thẩm định trước khi trình kỳ họp tới của HĐND huyện.

Về nghiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong  các thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện giao để đánh giá tại phiên họp thường kỳ vào cuối tháng 4. Nếu phòng nào, cơ quan nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xem xét kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo quy định. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên Ủy ban bầu cử huyện phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm được những khó khăn, vướng mắc trong bầu cử để có hướng chỉ đạo kịp thời. Tăng cường các hình thức tuyên truyền về bầu cử. Chủ động nắm tình hình về thị trường bất động sản và giao dịch lan đột biến; tích cực kiểm tra, xử lí nghiêm các sai phạm về quản lí đất đai, khai thác khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction