DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 13/10, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện Lương Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

IMG 1329

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Dự hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Văn Dũng – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các sở, ngành ở tỉnh, lãnh đạo các phòng , ban ngành, đoàn thể ở huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào chung tay xây dựng NTM tại huyện những năm qua.

IMG 1321

Các đại biểu về dự hội nghị

5 năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lương Sơn được triển khai sâu rộng; thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả tích cực. Xây dựng NTM đã góp phần đưa bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn minh, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, nhiều mô hình kinh tế lớn dần được hình thành và kinh doanh có hiệu quả; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập đầu người tăng nhanh.

IMG 1325

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên đã giúp người dân hiểu rõ những lợi ích của chương trình xây dựng NTM, trong 5 năm, BCĐ 800 huyện đã phối hợp với các ngành, địa phương mở 10 lớp tập huấn về xây dựng NTM cho 500 lượt cán bộ tham gia. Triển khai xây dựng 170 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp; tổ chức 350 lớp tập huấn chuyển giao KHKT sản xuất cho  trên 10.500 lượt người dân với tổng kinh phí hỗ trợ 12.269 triệu đồng. Tổ chức 123 lớp đào tạo nghề cho 11.571 lao động nông thôn. Các hoạt động trên đã góp phần giúp người dân cải tiến sản xuất, nâng cao thu nhập.  góp phần đưa thu nhập đầu người ở khu vực nông thôn năm 2015 đạt bình quân 19,2 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,75% ( năm 2015), giảm 8,28% so với năm 2010. Về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tổng nguồn vốn huy động trong 5 năm  được 694.757 triệu đồng, xây dựng 177 công trình về giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa; xóa 358 nhà tạm, nhà dột nát; xây mới và nâng cấp 895 nhà kiên cố, bán kiên cố.  Toàn huyện có 24 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 13 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, 70% người dân tham gia BHYT; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được phát triển, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng. Tỷ lệ thôn bản văn hóa đạt 65%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85%. Hệ thông chính trị xã hội ngày càng bền vững, đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng được trẻ hóa, chuẩn hóa; An ninh trật tự được giữ vững. Trong giai đoạn 2011-2015, huyện Lương Sơn đã huy động được 1.051.421 triệu đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 144 tỷ đồng, chiếm 13,7%. Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, đến nay huyện Lương Sơn đã có 5 xã đạt chuẩn NTM; có 3 xã đạt 15 tiêu chí; 1 xã đạt 14 tiêu chí;  3 xã đạt 12 tiêu chí; 4 xã đạt 11 tiêu chí và 3 xã đạt 10 tiêu chí. Bình quân trong giai đoạn, mỗi xã tăng 8,84 tiêu chí NTM.

Bên cạnh những kết quả tích cực, cho thấy việc xây dựng NTM ở một số địa phương còn thiếu bền vững, không đồng đều, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh thấp, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; Một số hạ tầng thiết yếu đạt được chưa cao, đội ngũ cán bộ một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, an ninh trật tự nông thôn còn nhiều tiềm ẩn về các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, ý thức chấp hành pháp luật…

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Lương Sơn tiếp tục nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tăng mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí,  đến năm 2020 có 52,6% xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt 18 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/ năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số; 95% cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

IMG 1327

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng  ban TT Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi văn Dậu – TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Dũng – TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban TT Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Lương Sơn đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện cần tiếp tục bám sát đường lối, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM. Tiếp tục xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn là nội dung trọng tâm, cốt lõi trong xây dựng NTM; trong quá trình xây dựng NTM cần gắn với công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã hội hóa đầu tư, nâng cao vai trò doanh nghiệp; đẩy mạnh, áp dụng khoa học công nghệ cao và liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đầu tư vốn có chọn lọc, tránh giàn trải. Đồng thời, huyện cần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị, ý thức văn hóa mới, văn minh trong cộng đồng NTM; quan tâm phát triển các dịch vụ, phúc lợi, nâng cao đời sống về mọi mặt, bảo đảm cho đa số cư dân nông thôn được hưởng lợi từ các thành tựu phát triển của tỉnh, huyện. Phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM...

IMG 1333

Đồng chí Nguyễn Đình Đua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 25 tập thể, 3 hộ gia đình và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đồng thời phát động phong trào thi đua “ Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020”./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636342
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6382
5551
18193
1972018
20557
87773
3636342

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction