DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/7, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên thứ Nhất. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Toàn- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Bùi Hữu Điền – Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

PH UB k20

Đ/c Bùi Quang Toàn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện cho các đồng chí lãnh đạo UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 202102026

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng Nội vụ đã công bố Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

PHUB k20 a

13 đồng chí Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt phiên họp

Tiếp đó, UBND huyện đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế hoạt động của UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND huyện khóa XX; Dự thảo Chương trình công tác trọng tâm UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cho ý kiến lần 2 đối với 11 nội dung báo cáo trình tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sắp tới. Gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao; Báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo ước tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2020; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo kết quả đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 ;  Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; Báo cáo về tình hình thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn huyện.

PHUBk20 b

Đ/c Nguyễn Văn Danh- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Sáu tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã bám sát quy chế làm việc, tập trung chỉ đạo triển khai chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, song UBND huyện Lương Sơn đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19, vừa tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo trong khung thời vụ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 4.278,5 ha, đạt 104,4 % kế hoạch và bằng 103 % cùng kỳ năm 2020, tổng diện tích cây lương thực có hạt ước đạt 2.937,6ha, đạt 99,6 % kế hoạch, bằng 98,5 % so cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng lương thực có hạt  ước đạt 16.038 tấn đạt 104 % KH. Trồng rừng mới 347,3 ha đạt 53,4% kế hoạch. Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được tăng cường. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 798,8 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị công nghiệp, dịch vụ thương mại, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 205.984 triệu đồng, đạt 58,5% so với dự toán tỉnh giao, đạt 40,2% so với dự toán huyện giao, bằng 211,6% so với cùng kỳ năm 2020. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo.

Tính đến hết tháng 6, có 04 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm, gồm: Giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ người dân thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh; Tỷ lệ độ che phủ rừng; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được xử lý, tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý. Có 04 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, gồm: Tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Có 01 chỉ tiêu đạt dưới 50%: Thu ngân sách nhà nước. Có 04 chỉ tiêu chưa đánh giá, gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất; Thu nhập bình quân đầu người; Tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Bên cạnh đó vẫn còn một số mặt công tác còn hạn chế, như: công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 còn chậm, chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị chưa cao. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, sản xuất của Nhân dân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị sản xuất còn chậm, quy mô sản xuất dưới các hình thức liên kết còn nhỏ, việc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp còn chậm.  Tỷ lệ nợ đọng thuế ở mức cao (104 tỷ đồng). Công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông thực hiện còn chưa triệt để, tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra.Tình hình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khai thác đất trái phép, khai thác vượt hạn mức, lấn chiếm đất đai, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra trên địa bàn các xã: Cao Dương, Cao Sơn, Liên Sơn và thị trấn Lương Sơn. Các vụ việc về an ninh nông thôn, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích… vẫn còn xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề suất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

PHUB k20c

Đ/c Bùi Quang Toàn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bùi Quang Toàn đã chúc mừng đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện đã được đại biểu HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ các chức danh quan trọng của UBND huyện trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời mong muốn UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  tiếp tục đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đề ra, từng bước đưa huyện Lương Sơn phát triển bền vững, đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã trước năm 2025 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, chương trình công tác cho nhiệm kỳ mới phù hợp với tình hình thực tế và bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện; gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. UBND huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư và sẽ chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới.

Về nội dung các văn bản, báo cáo xem xét tại phiên họp, các thành viên UBND huyện thống nhất thông qua, đồng thời giao các phòng chuyên môn tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo để kịp thời ban hành thông qua tại Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện sắp tới. Về dự thảo quy chế hoạt động và chương trình công tác, phân công nhiệm vụ của UBND huyện khóa XX, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Tư pháp thẩm định nội dung văn bản để ban hành trong thời gian sớm nhất.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng ban, ngành, địa phương chủ động chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của huyện cũng như của cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra trong 6 tháng cuối năm; tập trung rà soát, đánh giá lại từng chỉ tiêu để có hướng chỉ đạo kịp thời. Trong đó tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu, vụ Mùa, vụ Đông đảm bảo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Duy trì trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn. Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng rừng, chăm sóc diện tích rừng trồng năm 2021 theo kế hoạch. Duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước và thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất. Tăng cường kiểm tra, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; làm tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường nắm chắc tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, tôn giáo, dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét tội phạm, ngăn chặn tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi, đến người nhập cảnh, lao động trở về địa phương, thực hiện các biện pháp cách ly phòng, chống dịch Covid-19.../

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622157
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
457
1824
4008
1972018
6372
87773
3622157

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 04:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction