DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện diễn ra chiều ngày 12/7/2021.

GB tuầnĐ/c Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp này, UBND huyện đã nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, các phòng chuyên môn của huyện đã bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của ngành đã đề ra, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và một số thay đổi trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên nên dẫn tới việc triển khai thực hiện một số mặt công tác bị chậm tiến độ. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án kè chỉnh trị, nạo vét cải tạo sông Bùi đến nay mới giải ngân được 13 tỷ, dự kiến đến hết tháng 7 giải ngân được 20 tỷ; công tác thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất đến hết tháng 6 mới đạt 36/200 tỷ. Huyện đang tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, đến nay đã cấy đạt 96% kế hoạch, trồng màu đạt 60%, chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng chống thiên tai được các xã tập trung chỉ đạo, đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tích cực triển khai...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là buổi giao ban tuần đầu tiên và trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục duy trì lịch giao ban hàng tuần để nghe các ngành báo cáo tiến độ thực hiện công việc và  UBND huyện sẽ kiểm tra kết quả thực hiện, trên cơ sở đó, nếu có khó khăn, vướng mắc sẽ trực tiếp chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng khẳng định: Nếu cơ quan, đơn vị nào để chậm công việc không kịp thời giải quyết sẽ gắn trách nhiệm của thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó.

Về nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm đề ra, chủ động rà soát xem những việc đã làm và còn những công việc chưa làm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo ngay với TT UBND huyện để có phương án chỉ đạo kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã lưu ý một số phòng chuyên môn cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, Phòng TC-KH tiếp tục triển khai kế hoạch bán đấu giá tài sản công để tăng nguồn thu ngân sách cho huyện;  sớm phê duyệt quy chế tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp: Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; tham mưu cho UBND huyện khẩn trương hoàn thành báo cáo, tài liệu phục vụ công tác lập quy hoạch tỉnh; rà soát, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực quản lí chuẩn bị trình kỳ hop thứ 2, HĐND huyện khóa XX sắp tới; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư, kết thúc tháng 7 tất cả các công trình phải hoàn thành việc hoàn ứng vốn.

Phòng KT-HT tiếp tục chỉ đạo thực hiện chuyển đổi mô hình quản lí kinh doanh chợ trung tâm huyện đến 30/7 phải trình UBND tỉnh phê duyệt phương án; phối hợp bố trí khu tái định cư cho 2 hộ gia định thuộc dự án đường nội thị; triển khai lập quy hoạch phân khu để minh bạch trong thu hút đầu tư các dự án.

Phòng TN&MT, tăng cường công tác quản lí nhà nước về đất đai, tổ chức cấp mới, cấp đổi giấy CNQSDĐ cho người dân, phối hợp giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến lĩnh vực đất đai, khẩn trương hoàn thành quy hoạch sử dụng đất; tham mưu UBND huyện kiểm tra, báo cáo về hoạt động của Nhà máy xử lí rác thải Hoàng Long, tham mưu xử lí vi phạm về đất đai tại xóm Giếng Xạ, xã Cư Yên.

Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ động phương án PCTT và TKCN, khẩn trương lựa chọn phương án xử lí dứt điểm sạt lở đồi Lủ Thao; tham mưu định hướng phát triển nền nông nghiệp huyện theo hướng chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Phòng Nội vụ tập trung chỉ đạo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ CC,VC 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh thực hiện CCHC, tham mưu công tác cán bộ.

Phòng Y tế tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.../

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604876
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
356
1973
13302
1930353
76864
54375
3604876

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:32
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction