DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 21/7, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 185/QĐ-TTr ngày 15/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn giai đoạn 2010-2020.

CBQĐ thanh tra 2021

Đ/c Nguyễn Văn Trường – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị

Thanh tra việc quản lí vốn đầu tư xây dựng các dự án công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương và các nguồn vốn khác do Ban quản lí dự án đầu tư xây dựng và các phòng ban thuộc UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư năm 2020.

Theo đó, nội dung thanh tra cụ thể, đối với cơ quan quản lí nhà nước sẽ thanh tra trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng, việc chấp hành pháp luật về tài chính. Đối với tổ chức, doanh nghiệp thanh tra việc quản lí sử dụng đất, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư, việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, về thực hiện nghĩa vụ tài chính...Đối với hộ gia đình, cá nhân, thẩm quyền của UBND huyện, thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn trong việc quản lí sử dụng đất, việc triển khai thực hiện dự án ( nếu có), việc chấp hành pháp luật về xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2010 đến 31/12/2020. Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định. Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên, do ông Phạm Tiến Dũng – Phó Chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, đồng chí Nguyễn Văn Trường – TUV, Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Nội dung thanh tra rộng, thời kỳ thanh tra dài, trong 10 năm, mặt khác huyện Lương Sơn lại là địa bàn triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, việc giao  đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhiều.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị: UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra cần hoạt động đúng quy định, quy chế, thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, đảm bảo theo kế hoạch , không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra.

Thay mặt huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp nhận quyết định thanh tra, đồng thời cam kết huyện Lương Sơn sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction