DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Để thực hiện nghiêm Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 2/8/2021, UBND huyện Lương Sơn đã ban hành văn bản số 1420/UBND-VP về việc tăng cường hơn nữa một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn.

BCĐ họp 1.8.2021

Huyện Lương Sơn họp thống nhất thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 trong tình hình mới

Sau 05 ngày quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Lương Sơn để phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện về cơ bản đã được kiểm soát, không xuất hiện các ca bệnh mới; Nhân dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đời sống xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua cơ bản ổn định, không có các tình huống bất ngờ, phức tạp xảy ra.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện có lúc, có nơi còn chưa được thực hiện nghiêm, như: người dân vẫn đi ra khỏi nhà mà không có lý do chính đáng; một số doanh nghiệp, công ty chưa thực hiện nghiêm quy định về “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, vẫn có doanh nghiệp đưa công nhân là người từ ngoài địa phương vào làm việc; công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, xử lý của một số xã, thị trấn còn chưa triệt để, còn có tình trạng nể nang; có chốt kiểm soát còn buông lỏng, tạo điều kiện cho một số người dân ra, vào địa phương mà không đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch; công tác truy vết, điều tra các trường hợp từ Thành phố Hà Nội vào địa bàn vẫn còn nhiều bất cập, tiến độ chậm.

Chốt Lâm Sơn

Quản lí chặt người và phương tiện ra vào tại các chốt kiểm soát PCD Covid-19 trên địa bàn huyện

Để tăng cường hơn nữa một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lương Sơn. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần phải quyết liệt hơn, nhanh hơn nữa trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp mạnh hơn, kiên quyết hơn, chặt chẽ hơn với phương châm "sớm hơn một bước và nhanh hơn một mức"; tuyệt đối không được chủ quan, coi nhẹ, lơ là trong mọi lúc, mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh để quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và mỗi người dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện trong thời gian qua; đồng thời khẩn trương triển khai ngay một số biện pháp cụ thể sau:

1.Tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, tuyệt đối không được nể nang, buông lỏng cho người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện khi không đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch. Gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách chỉ đạo tại các chốt kiểm soát nếu để xảy ra vi phạm.

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát cụ thể, chi tiết và thực hiện tạm thời đóng cửa, rào chắn lại các tuyến đường, lối mở không cần thiết trên địa bàn huyện, nhằm giảm thiểu tối đa những tuyến đường đi ra, vào địa phương, chỉ để các tuyến đường chính (Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện); trên cơ sở đó tập trung lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát chính, các Tổ tuần tra kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người ra, vào địa phương. Thực hiện đúng quy trình kiểm soát theo Hướng dẫn tại Văn bản số 2412/HD-BCĐ ngày 29/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Thời gian thực hiện nội dung nêu trên xong trước 18 giờ ngày 02/8/2021.

Sau 21 giờ

Huyện Lương Sơn yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà sau 21 giờ

2. Đối với người trở về từ các địa phương có dịch theo công bố của Bộ Y tế (thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, các tỉnh phía Nam,….) yêu cầu phải thực hiện ngay việc khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày và tự chi trả phí theo quy định; đối với trường hợp là chuyên gia nước ngoài, chuyên gia trong nước, thợ kỹ thuật bậc cao đến đăng ký làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện yêu cầu phải thực hiện cách ly tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú được quy định và phải tự chi trả mọi chi phí liên quan theo quy định.

3. Từ ngày 02/8/2021, yêu cầu mọi người dân không được ra khỏi nhà sau 21 giờ 00 phút hàng ngày cho đến 5 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau (trừ trường hợp là người đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự có thẻ; tiểu thương, công nhân làm ca có giấy xác nhận của doanh nghiệp và UBND cấp xã, các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu và có đủ Giấy tờ theo hướng dẫn tại Văn bản số 1419/UBND-KTHT ngày 02/8/2021 của UBND huyện Lương Sơn).

Mọi người dân thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách là “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không cho người dân di chuyển khỏi địa bàn xã, thị trấn, thôn, xóm, tiểu khu nơi cư trú từ 12 giờ 00 phút ngày 02/8/2021 đến khi hết thời gian giãn cách xã 3 hội (trừ các trường hợp đặc biệt được UBND xã, thị trấn cho phép bằng văn bản cụ thể theo quy định).

4. Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm việc điều tra, truy vết, tổng hợp, đề xuất quyết định đưa các trường hợp phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định; chú ý việc kiểm soát người đi, đến huyện từ vùng dịch, địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CTTTg, đúng đối tượng, không để lọt, để sót; đảm bảo theo đúng Hướng dẫn tạm thời giám sát về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Quyết định số 3638/QĐBYT ngày 30/7/2021.

XPVP

Lực lượng chức năng sẽ xử lí nghiêm các cá nhân không chấp hành quy định về PCD Covid-19

5. Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan (Công an, y tế,…) tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm với hình thức xử phạt cao nhất đối với các trường hợp vi phạm, nếu có yếu tố cấu thành tội phạm đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các tổ chức, ngành, đoàn thể, các thôn, xóm, tiểu khu tăng cường phối hợp với các lực lượng an ninh, phát huy hoạt động của Tổ tự quản, Đội xung kích và các Tổ Covid cộng đồng tại các thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư trong việc thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, lập danh sách quản lý, theo dõi người từ địa phương khác trở về địa bàn, nhất là đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch theo công bố của Bộ Y tế.

6. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuyên đề cụ thể, thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định thực hiện giãn cách xã hội theo quy định; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường hơn nữa việc phối hợp quản lý, kiểm tra tại các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện, tuyệt đối không để người vào địa phương khi không đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Đề xuất quyết định thành lập bổ sung Chốt kiểm soát dịch tại vị trí đường Hồ Chí Minh (đoạn xóm Quán Trắng, xã Liên Sơn) và đường tỉnh 431 (đoạn xóm Bá Lam, xã Thanh Cao) nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong phòng, chống dịch. Thời gian thực hiện xong trước 9 giờ ngày 03/8/2021.

7. Yêu cầu: Giám đốc các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn (cả trong và ngoài Khu công nghiệp Lương Sơn) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các đơn vị có sử dụng lao động ngoài địa phương. Các cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ được phép hoạt động khi đã đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, báo cáo UBND huyện Lương Sơn trước 18 giờ 00 phút ngày 03/8/2021, sau thời gian trên nếu các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện không đảm bảo các quy định như: có phương án “3 tại chỗ” hoặc “một cung đường, hai điểm đến”, không đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế thì UBND huyện đề xuất đóng cửa, tạm dừng hoạt động của công ty, doanh nghiệp đó nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

8. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tiếp tục chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội; tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý thật nghiêm, quyết liệt các trường hợp vi phạm, thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông để răn đe, giáo dục.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo lĩnh vực được phân công và địa bàn phụ trách trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện.

9. Với tinh thần chủ động, nhanh hơn, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, cao hơn những nội dung đang áp dụng trong kiểm soát phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Lương Sơn quyết tâm triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp mạnh để khống chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, mỗi người dân và doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn huyện cần chung sức, đồng lòng, quyết tâm ủng hộ, chia sẻ với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới, để chúng ta có thể đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617570
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1257
528
10036
1956058
1785
87773
3617570

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction