Kinh tế

 Ngày 5/8, đại diện Hội doanh nghiệp huyện Lương Sơn và Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn đã đến trao tiền hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 của huyện Lương Sơn. Trong đó, Hội doanh nghiệp huyện ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn ủng hộ 20 triệu đồng.

UH Covid Hội DN

Hội doanh nghiệp huyện Lương Sơn ỗ trợ công tác PCD Covid của huyện 100 triệu đồng

UH Covid XM VS

Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn ủng hộ 20 triệu đồng cùng huyện Lương Sơn PCD Covid-19

Thay mặt huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Quang Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy đã cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ huyện Lương Sơn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những tình cảm, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn bằng nhiều hình thức khác. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thông tin sơ bộ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các giải pháp then chốt để phòng, chống nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện. Huyện Lương Sơn xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 còn lâu dài nên phải kiên trì, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang mà bình tĩnh, chủ động phòng, chống dịch hiệu quả./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị