DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 1/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 179/CV-BCĐ về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung đối với người vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên tỉnh tại Công văn số 175/CV-BCĐ ngày 28/8/2021.

Chốt HS z

Xe vận chuyển hàng hóa đi qua chốt liên ngành quốc lộ 6 tại xã Hòa Sơn

Căn cứ Công văn số 175/CV-BCĐ ngày 28/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Để các Chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh triển khai các biện pháp đồng bộ nhằm quản lý các trường hợp qua chốt, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh bổ sung, điều chỉnh một số nội dung về điều kiện của các trường hợp qua chốt như sau:

1. Đối với lái xe, phụ xe của phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên tỉnh về Hòa Bình:

Đối với tất cả lái xe, phụ xe của các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu và Giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode), phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình phòng chống dịch khi vào tỉnh Hòa Bình, tuyệt đối không được chở người vào tỉnh Hòa Bình trốn tránh khai báo.

- Đối với lái xe, phụ xe về từ các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện cách ly y tế tập trung 07 ngày có trả phí tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 03 và ngày thứ 07, nếu âm tính tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày.

- Đối với lái xe, phụ xe về từ các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Phải thường xuyên tự theo dõi sức khỏe, tuân thủ tuyệt đối 5K và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định. Trường hợp không tham gia vận chuyển hàng hóa liên tục khi về địa phương nơi cư trú phải thực hiện nghiêm 5K và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần: Lần 1 làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7 và lần 2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2 vào ngày thứ 14 tính từ ngày lấy mẫu xét nghiệm lần cuối. Nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác… phải đến ngay cơ sở y tế để khám.

- Đối với các trường hợp về từ các tỉnh đang không thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu tự theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện nghiêm 5K, nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác phải đến cơ sở y tế khám ngay.

2. Đối với lái xe, phụ xe của phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên tỉnh chỉ đi qua tỉnh Hòa Bình (không dừng đỗ tại tỉnh Hòa Bình):

- Phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu xét nghiệm. Người trên phương tiện cam kết không dừng đỗ khi điều khiển phương tiện qua địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hành trình của các phương tiện chở hàng hoá lưu thông liên tỉnh nêu trên không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh (Chỉ được đừng đỗ trong trường hợp tiếp nhiên liệu, đi vệ sinh hoặc các tình huống khẩn cấp khác nhưng phải đảm bảo thực hiện tuân thủ 5K); phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử phạt theo quy định đối với các phương tiện dừng đỗ không đúng quy định gây nguy cơ lây lan dịch bệnh tại tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3629687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5278
2709
11538
1972018
13902
87773
3629687

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-06 19:37
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction