DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Trong xu thế phát triển hội nhập của thời đại 4.0, việc cải cách, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử là một trong những vấn đề tất yếu. Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong cải cách hành chính và triển khai chính quyền điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến có nhiều tiện ích: Giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân; tăng tính minh bạch, công khai của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho cán bộ công chức được phân công xử lí hồ sơ  thủ tục hành chính…góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội.

BP một cửa Nhuận Trạch

Bộ phận một cửa xã Nhuận Trạch được đầu tư hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho công dân

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại huyện Lương Sơn thực hiện trên địa chỉ https://dichvuconghoabinh.gov.vn tạo nhiều thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước:

 1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo liên thông, công khai minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.
 2. Công dân, doanh nghiệp có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, tra cứu thông tin về thủ tục, tình trạng hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi.
 3. Thủ tục đơn giản, thuận tiện, chỉ sau vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) kết nối Internet, hồ sơ đã được gửi tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 4. Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm công sức và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho công dân, doanh nghiệp.

Hiện nay lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch trên địa bàn huyện Lương Sơn  đã thực hiện Tiếp nhận các thủ tục hành chính sau ở mức độ 3, 4

1.Mức độ 3: Lĩnh vực chứng thực 9 thủ tục,Lĩnh vực Hộ tịch 4 thủ tục Thực hiện nộp thủ tục hành chính mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, bao gồm các lĩnh vực sau:

Thủ tục được thực hiện tại UBND cấp huyện:

 1. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;
 2. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản;
 3. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật;
 4. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;
 5. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp;
 6. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản;
 7. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài;
 8. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch);
 9. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Thủ tục được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn:

 1. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; Thủ tục được thực hiện tại UBND cấp xã;
 2. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được); Thủ tục được tiếp nhận tại UBND cấp xã;
 3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Thủ tục được thực hiện tại UBND cấp xã;
 4. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục thực hiện tại UBND cấp xã.
 5. Mức độ 4: Lĩnh vực chứng thực thực hiện 01 thủ tục; Lĩnh vực hộ tich thực hiện tiếp nhận 02 thủ tục( Thực hiện nộp thủ tục hành chính mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng).

Thủ tục được thực hiện tại UBND cấp huyện:

1.Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm;

Thủ tục được thực hiện tại UBND xã, phường, thị trấn:

 1. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; Thủ tục được thực hiện tại UBNd xã, phường, thị trấn;
 2. Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch: Thủ tục được thực hiện tại UBND xã, phường thị trấn;

Cách thức nộp hồ sơ trực tuyến

Trước khi nộp hồ sơ các tổ chức, cá nhân vào mục thủ tục hành chính để tìm hiểu các giấy tờ liên quan để nộp hồ sơ cho hợp lệ)

         Bước1
         - Truy cập Cổng Dịch vụ công Hòa Bình: http://dichvuconghoabinh.gov.vn
        - Chọn mục  “Nộp hồ sơ trực tuyến”; chọn cơ quan thực hiện là “Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn”; chọn 01 trong các TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; bấm “Tìm kiếm”.

        -Bấm “Chọn” tại TTHC cần được cung cấp.
         Bước 2

          Điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc tại “Thông tin người nộp hồ sơ”, sau đó bấm “Đồng ý và tiếp tục”.
          Bước 3
          - Chọn tải tên tệp (bản đính kèm là file pdf, file ảnh, scan) và bấm chọ tương ứng đối với từng loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định của TTHC. Có thể tham khảo biểu mẫu và bổ sung các loại giấy tờ khác (nếu có).

          -Bấm “Đồng ý và tiếp tục”.
          Bước 4
          - Kiểm tra thông tin “Lệ phí hồ sơ” (phí trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được thanh toán trực tiếp cho bưu điện nếu có).
          - Lựa chọn “Hình thức nhận kết quả”.
          - Bấm “Đồng ý và tiếp tục”.
          Bước 5
          - Kiểm tra lại tất cả các thông tin đã nhập trước đó.

          - Nhập lại “Mã xác nhận” do hệ thống yêu cầu.
          - Bấm chọn cam kết “Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai”.
          - Bấm “Nộp hồ sơ” để hoàn tất nộp hồ sơ.
          (Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện có bố trí người hỗ trợ hướng dẫn, scan hồ sơ cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu).
         3. Khi đăng ký giải quyết qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký( Hoặc đăng nhập bằng địa chỉ gmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Mật khẩu: thuy123456@). Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, địa chỉ số 676 đường Trần Phú, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn để được giải thích, hướng dẫn chi tiết, như sau: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy- nhân viên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (điện thoại: 0978002567). Phòng Tư pháp huyện Lương Sơn  thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết,phối hợp thực hiện./.

Thu Thủy ( Phòng Tư pháp)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623647
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1947
1824
5498
1972018
7862
87773
3623647

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 20:24
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction