DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 7/9, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh ban hành Công văn số 184/CV-BCĐ về việc Quy định quản lý các trường hợp về/ đến/ đi qua tỉnh Hòa Bình.

Chốt đêm

Chốt kiểm soát PCD quốc lộ 6 tại xã Hòa Sơn duy trì hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát chặt người và phương tiện ra/vào địa bàn tỉnh

Hiện nay, tình hình diễn biến dịch bệnh trong cả nước vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, hàng ngày số lượng người và phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh Hòa Bình vẫn khá nhiều; để tiếp tục bảo vệ thành quả phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, tích cực thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, đồng thời đảm bảo an toàn cao nhất về sức khỏe và ổn định đời sống hằng ngày cho Nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp; góp phần vào công cuộc PCD chung của cả nước, BCĐ PCD Covid-19 tỉnh yêu cầu:

I. Điều kiện bắt buộc vào tỉnh Hòa Bình:

Từ 6 giờ ngày 8/9/2021: Tất cả mọi người vào tỉnh Hòa Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu. Đồng thời, phải trực tiếp có mặt và làm thủ tục khai báo y tế tại chốt (trừ bệnh nhân, người già đi lại khó khăn, trẻ em dưới 5 tuổi); sử dụng ứng dụng Bluezone.

II.Đối với những người đến, về từ các khu vực, địa phương đang có dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Khi về/đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo với BCĐ PCD cấp xã/phường/thị trấn (sau đây gọi tắt là BCĐ PCD cấp xã) và thực hiện biện pháp PCD như sau:

1. Đối với những người đến/về tỉnh Hòa Bình:

- Cách ly y tế tại nhà /nơi lưu trú (sau đây gọi tắt là tại nhà) 7 ngày đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ 2 mũi) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng kể từ ngày ra viện) hoặc đã hoàn thành cách ly tập trung y tế (có giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung); trong quá trình cách ly phải thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần (lần thứ nhất vào ngày thứ 3 và lần thứ 2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày về đến nơi cư trú). Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

- Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố đối với người chưa tiêm vắc xin hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần (lần 1 vào ngày thứ 3 và lần 2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày bắt đầu cách ly). Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà. Nếu âm tính tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tiếp theo.

- Đối với trẻ em dưới 16 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày kể từ ngày về địa phương, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 3 lần (lần 1 vào ngày thứ 3, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày bắt đầu cách ly). Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, yêu cầu tiếp tục theo dõi sức khỏe và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ 7 kể từ ngày kết thúc cách ly tại nhà.

2. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của các tỉnh, thành phố, của các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế khi đến làm việc tại tỉnh Hòa Bình(các trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư, các chuyên gia, người lao động tại các nhà máy, công ty, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh):

Khi đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải nghiêm túc khai báo với bộ phận PCD của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đến công tác và thực hiện biện pháp PCD và thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Trường hợp cá biệt, Trưởng Chốt kiểm dịch báo cáo đồng chí Trưởng BCĐ PCD Covid-19 của tỉnh quyết định việc cho vào tỉnh và thực hiện các quy định PCD phù hợp. Ngoài ra đối với những người đến làm việc trong thời gian từ 2 ngày trở lên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần (lần 1 vào ngày thứ 3 và lần 2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày đến địa bàn tỉnh). Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người. Nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác… phải đến ngay cơ sở y tế/phòng y tế của cơ quan, doanh nghiệp để khám và thực hiện các biện pháp PCD khác theo quy định. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương có nhu cầu làm việc với các đối tác là các trường hợp nêu trên phải bố trí phương tiện đi lại theo nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến”, bố trí nơi lưu trú, ăn, nghỉ tại một nơi cố định. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn PCD.

3. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đến làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, khi trở về tỉnh Hòa Bình(các trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động):

Trong quá trình công tác ngoài tỉnh, yêu cầu tuân thủ 5K, hạn chế đi đến các địa điểm không thực sự cần thiết, không đến các địa điểm đã được công bố có dịch. Khi về/đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo với BCĐ PCD cấp xã và thực hiện biện pháp PCD như sau:

- Những người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19: Tự theo dõi sức khỏe. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày đến/về địa phương. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

- Những người chưa được tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

* Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể ưu tiên bố trí cán bộ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đi công tác.

4. Đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp Giấy nhận diện phương tiện (mã QR code) đến/trở về tỉnh Hòa Bình:

Yêu cầu khi qua Chốt kiểm soát dịch bệnh vào địa bàn tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu và Giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode), phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình PCD khi vào tỉnh Hoà Bình, tuyệt đối không được chở người vào tỉnh Hoà Bình trốn tránh khai báo. Ngoài ra phải thực hiện thêm các yêu cầu sau:

4.1. Đối với lái xe, người trên phương tiện ngoại tỉnh vào tỉnh Hòa Bình xong quay về ngay trong ngày: Phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu và Giấy nhận diện phương tiện (có mã QRCode), phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình PCD khi vào tỉnh Hoà Bình. Người trên phương tiện hạn chế rời khỏi cabin của xe; trường hợp rời khỏi cabin của xe phải thực hiện nghiêm "nguyên tắc 5K”;

4.2. Đối với lái xe, người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa trở về tỉnh Hòa Bình:

- Những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và không thực hiện vận chuyển hàng hóa thường xuyên: Phải cách ly y tế tại nhà trong 7 ngày. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly y tế tại nhà. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người.

- Những người chưa tiêm hoặc mới tiêm 1 mũi vắc xin phòng Covid-19 và không thực hiện vận chuyển hàng hóa thường xuyên: Thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR 2 lần (lần 1 vào ngày thứ 3 và lần 2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày bắt đầu cách ly), nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm test nhanh với SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 kể từ ngày cách ly tại nhà. Yêu cầu tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người khi hết thời hạn thực hiện cách ly. Nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác… phải đến ngay cơ sở y tế để khámvà thực hiện các biện pháp PCD khác theo quy định.

- Đối với các lái xe, phụ xe thường xuyên phải vận chuyển hàng hóa vào các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT- TTg (không thể thực hiện cách ly), phải đảm bảo có chỗ ở riêng biệt và khai báo với BCĐ cấp xã khi về đến nơi ở. Trường hợp không có chỗ ở riêng biệt thì lưu trú tại khu cách ly của các huyện, thành phố. Giao BCĐ cấp xã và Tổ Covid cộng đồng giám sát các trường hợp này, đảm bảo không tiếp xúc với người xung quanh và phải xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR 3 ngày/lần (72 giờ/lần) trong suốt thời gian vận chuyển hàng hóa liên tỉnh.

5. Các trường hợp đặc biệt khác(bệnh nhân có yêu cầu phải chăm sóc y tế và các trường hợp thực sự cần thiết khác,…):Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào các yếu tố dịch tễ để quyết định các biện pháp PCD phù hợp.

III. Đối với những người đến/trở về tỉnh Hòa Bình từ các khu vực, tỉnh, địa phương không thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ(bao gồm cả lái xe lái, phụ xe của phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp Giấy nhận diện phương tiện (mã QR code)):

Khi về/đến địa phương nơi cư trú phải nghiêm túc khai báo với BCĐ PCD cấp xã và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime RT-PCR. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe nếu xuất hiện dấu hiệu ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác phải đến cơ sở y tế khám ngay và thực hiện các biện pháp PCD khác theo quy định.

Nếu lái xe, phụ xe vẫn phải tiếp tục đi vận chuyển hàng hóa hàng ngày (không thể tự cách ly tại nhà) thì phải khai báo y tế với BCĐ cấp xã và làm xét nghiệm RT - PCR 3 ngày/lần (72h/ lần).

IV. Đối với những người chỉ đi qua tỉnh Hòa Bình(không dừng đỗ tại tỉnh Hòa Bình):

- Phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR hoặc xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu xét nghiệm. Người trên phương tiện cam kết không dừng đỗ khi điều khiển phương tiện qua địa bàn tỉnh Hòa Bình (chỉ được đừng đỗ trong trường hợp tiếp nhiên liệu, đi vệ sinh cá nhân hoặc các tình huống khẩn cấp khác nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm 5K), tuyệt đối không được chở người vào tỉnh Hoà Bình trốn tránh khai báo.

V. Quản lý các trường hợp F0 sau điều trị tại các địa phương khác về Hòa Bình

Cách ly y tế tập trung 7 ngày các trường hợp F0 này, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 bằng phương pháp Real-time RT- PCR. Nếu âm tính tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày tiếp theo và xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7. Nếu dương tính phải làm xét nghiệm lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR để đánh giá chỉ số CT-Value và thực hiện biện pháp PCD phù hợp.

Công văn này thay thế Công văn số 175/CV-BCĐ ngày, 28/8/2021 và Công văn số 179/CV-BCĐ, ngày 1/9/2021 của BCĐ PCD Covid-19 tỉnh. 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1932
1824
5483
1972018
7847
87773
3623632

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 20:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction