DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Thành ủy, Huyện ủy cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) các huyện, thành phố giai đoạn 2021- 2030. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có các đồng chí: Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và trưởng các phòng chức năng ở huyện.

HNTT 8.9

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo tổng hợp của UBND tỉnh, quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021 – 2030 các huyện, thành phố trong tỉnh đã bám sát các quy định pháp luật về đất đai, các thông tin dữ liệu trong quy hoạch cơ bản đáp ứng tính pháp lí, phương án quy hoạch SDĐ được lập trên cơ sở về điều kiện tự nhiên, cơ cấu kinh tế, lao động, tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Tính đến thời điểm 1/1/2021, tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên trên 459.029ha, gồm 10 đơn vị hành chính. Trong đó, đất nông nghiệp 391.131 ha chiếm 85,2%, đất phi nông nghiệp 56.041 ha chiếm 12,2%, đất chưa sử dụng 11.857 ha chiếm 2,59%. Theo phương án quy hoạch SDĐ thời kỳ 2021-2030 cho thấy, một số chỉ tiêu loại đất có biến động lớn gồm: đất nông nghiệp sẽ giảm hơn 51 nghìn ha, đất phi nông nghiệp tăng hơn 56 nghìn ha, trong đó tăng nhiều nhất ở thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi; đất chưa sử dụng giảm hơn 5 nghìn ha do chuyển sang các loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp để thực hiện các dự án.

Đối với phương án quy hoạch SDĐ của huyện Lương Sơn thời kỳ 2021-2030, huyện đã đề xuất phân bổ chỉ tiêu SDĐ đến năm 2030 như sau: đất nông nghiệp 22.308ha, chiếm 61,15%, giảm so với kế hoạch SDĐ năm 2020 là 7.549 ha; đất phi nông nghiệp 13.536ha, chiếm 37,1%, so với kế hoạch SDĐ năm 2020 tăng 7.775 ha; đất chưa sử dụng 637 ha chiếm 1,75%, so với năm 2020 giảm 226 ha.

Lí giải về các chỉ số quy hoạch SDĐ của huyện thời kỳ 2021-2030 đưa ra. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, khi lập quy hoạch SDĐ, huyện Lương Sơn đã căn cứ vào các quy định pháp luật về đất đai và chủ chương của Bộ Xây dựng cho phép huyện Lương Sơn được lập quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch phân khu, nhu cầu SDĐ của các nhà đầu tư chiến lược đã được tỉnh cho phép nghiên cứu đầu tư vào địa bàn và định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong giai đoạn tới...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn khẳng định: Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ trước mắt mà còn lâu dài, là cơ sở pháp lí quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là nền tảng để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian tới. Vì vậy, những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị sẽ góp phần xây dựng quy hoạch SDĐ trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo chất lượng, phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành,  địa phương trong tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Riêng đối với quy hoạch SDĐ của huyện Lương Sơn thời kỳ 2021-2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: huyện Lương Sơn là vùng động lực kinh tế của tỉnh, huyện đang phát triển đô thị và xác định đến năm 2030 huyện sẽ là đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Vì vậy khi lập quy hoạch SDĐ, huyện phải hình dung ra các loại đất trong đô thị, như: đất hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ, đất xây dựng các công trình công cộng, công viên, cây xanh, bệnh viện, trường học, công trình cấp thoát nước, khu xử lí rác thải, nghĩa trang... Bên cạnh phát triển đô thị, huyện cũng cần quan tâm quy hoạch đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để đảm bảo độ che phủ rừng.../

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1636886
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1370
0
1370
0
1370
0
1636886

Your IP: 18.205.176.39
2022-05-22 07:14
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction