Kinh tế

 Chiều 17/9, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến 15/9/2021.

GN vốn

Đ/c Nguyễn Văn Danh phát biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Theo báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.781 tỷ đồng. Số kế hoạch vốn đã được HĐND tỉnh thông qua là 4.086 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9, UBND tỉnh đã phân bổ, giao chi tiết cho các dự án là 3.313 tỷ đồng, đạt 88% KH vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 81% KH vốn HĐND tỉnh thông qua. Số kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2019 và 2020 chuyển sang là hơn 490 tỷ đồng.

Kết quả giải ngân đến ngày 15/9/2021 toàn tỉnh đạt hơn 1.485 tỷ đồng, bằng 39% KH vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50% KH vốn đã được UBND tỉnh giao.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Từ ngày 15/8 đến 15/9, số vốn đầu tư công đã giải ngân tăng thêm 403,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 vẫn còn thấp, nhất là nguồn vốn nước ngoài (ODA) mới chỉ đạt 12%.

Đối với huyện Lương Sơn, sau khi được tỉnh điều chỉnh, tổng số vốn được giao 147.284 triệu đồng; từ ngày 1/9 đến 16/9 huyện đã giải ngân được trên 57 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay, huyện Lương Sơn đã giải ngân được 104 tỷ  đồng đạt 71% KH vốn giao.

Phát biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đã giải trình làm rõ về tiến độ, khối lượng xây dựng cụ thể đối với các dự án trọng điểm của huyện như: Dự án đường từ thị trấn Lương Sơn đi Tiến Sơn; dự án đường Cao Dương- Thanh Sơn; dự án đường từ thị trấn Lương Sơn đi xã Cư yên và dự án kè chỉnh trị sông Bùi… Huyện Lương Sơn cam kết, đến 30/9 sẽ thực hiện giải ngân vốn được 127.874 triệu đồng, đạt 89,5% KH vốn./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị