DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 23/9, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã NTM kiểu mẫu tại xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn.

KT NTM 23.9

Đoàn kiểm tra công trình nhà văn hóa thôn Đồng Quýt, xã Hòa Sơn mới được xây dựng từ nguồn vốn cấp và nguồn huy động nhân dân đóng góp

Xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn là 2 xã đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2015. Không dừng lại ở thành tích đã đạt được, trong những năm qua, cán bộ và nhân dân 2 xã đã phấn đấu hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM. Với mục tiêu trở thành xã NTM nâng cao, từ năm 2020 đến nay, xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch đã tích cực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn.

KT NTM 23.9 a

Công trình hồ chứa nước mới được đầu tư cải tạo tại xã Hòa Sơn

Cụ thể, trong năm 2020-2021, xã Hòa Sơn được đầu tư nâng cấp 11 công trình giao thông, 2 công trình thủy lợi, lắp đặt mới 5 trạm biến áp điện, nâng cấp sận vận động xã, nhà văn hóa thôn, xây dựng trường Mầm non tiến tới đạt chuẩn; công tác phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm…Qua kiểm tra tự đánh giá, đến nay xã Hòa Sơn đã đạt 18/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Hiện chỉ còn 1 tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học là chưa đạt.

Đối với xã Nhuận Trạch, ngoài các công trình đã được nhà nước đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2021, xã đã huy động được tổng nguồn lực trên 1,1 tỷ đồng từ ngân sách xã và nguồn xã hội hóa để tu sửa chỉnh trang lại nhà cửa, cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Đến nay, về cơ bản xã đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, đạt 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

KT NTM 23.9b

Đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến đường giao thông tại thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch

Tại buổi làm việc, xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch đã đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng. Nhất là công trình nước sạch ngừng trệ thi công đã lâu làm ảnh hưởng đến việc trồng hoa cải tạo cảnh quan môi trường dọc hai bên các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

Đại diện các phòng chuyên môn của huyện đã phối hợp làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà hai xã đang gặp phải trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đề nghị 2 xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các phần việc, các tiêu chí về đích xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu chưa đạt. Trước mắt cần kiện toàn lại Ban chỉ đạo xã, Ban phát triển thôn để xốc lại các công việc cần làm trong thời gian tới. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chỉnh trang lại nhà cửa, tham gia xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, kết hợp thực hiện các tiêu chí đưa xã trở thành phường. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận lại xã đạt chuẩn NTM theo quy định.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM huyện phối hợp với 2 xã trên cơ sở rà soát lại các tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu để xây dựng kế hoạch, phần việc cần làm cụ thể theo từng tiêu chí, từng lĩnh vực để giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn phụ trách chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới. Riêng đối với các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông, trường học, hệ thống nước sạch, công trình thủy lợi… phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện xong trước ngày 15/10/2021.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1896
1824
5447
1972018
7811
87773
3623596

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 20:04
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction