DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 27/9, UBND huyện tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuần 4 tháng 9. Dự có lãnh đạo các phòng, ban liên quan; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện đã nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn phản ánh kế hoạch tổ chức kỷ niệm 135 năm thành lập huyện Lương Sơn ( 22/6/1886-22/6/2021); tình hình thực hiện Nghị quyết về việc bãi bỏ phòng Y tế và chuyển chức năng quản lí nhà nước về ngành, lĩnh vực Y tế cho Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lí; chia tách phòng Kinh tế- Hạ tầng thành phòng Kinh tế và phòng Quản lí đô thị. Việc cung cấp tài liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra tỉnh. Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu tư công. Công tác GPMB các dự án; kết quả thu ngân sách nhà nước…

GB tuần 4.9

Toàn cảnh cuộc họp

Năm nay do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nên huyện Lương Sơn không tổ chức mít tinh kỷ niệm 135 năm thành lập huyện, thay vào đó huyện sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình, báo của tỉnh và địa phương; tổ chức thăm hỏi tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng…

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng VH-TT chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tờ trình, dự trù kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập huyện. Cụ thể là việc xây dựng phóng sự tài liệu và ra số báo chuyên đề về kỷ niệm 135 năm thành lập huyện; kế hoạch thăm và tặng quà các lão thành cách mạng trên địa bàn.

Về công tác sắp xếp, chia tách thành lập mới phòng Kinh tế và phòng Quản lí độ thị, sáp nhập phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ phối hợp với các phòng liên quan rà soát, thống kê tài sản, nguồn ngân sách hiện có, tổ chức phân bổ, chia tách phù hợp theo đúng chức năng quản lí của từng lĩnh vực, đảm bảo đến 1/10 hai phòng Kinh tế và phòng Quản lí đô thị đi vào hoạt động. Do việc thay đổi bộ máy quản lí của một số phòng, ban nên đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn khẩn trương kiện toàn lại các Ban chỉ đạo, sửa đổi quy chế hoạt động,  chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Đối với nội dung cung cấp các tài liệu, hồ sơ cho đoàn Thanh tra tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao cơ quan Thanh tra huyện chủ trì đôn đốc các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Nếu phòng ban, đơn vị, địa phương nào không cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ cho đoàn thanh tra thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm.

Về công tác xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác GPMB các dự án. Trong tuần qua, các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo, bám sát đến từng công trình nên kết quả xây dựng đều đạt tiến độ đề ra; công tác GPMB tiếp tục được đẩy mạnh. Kết quả thu ngân sách thuế và phí ước đến 30/9 đạt 132/162 tỷ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh yêu cầu phòng TC-KH phối hợp với các chủ đầu tư chốt lại số liệu giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/9 để chuẩn bị báo cáo tại hội nghị phản ánh của UBND tỉnh. Trong cuộc giao ban tuần sau sẽ tập trung đánh giá tiến độ xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện. Về công tác GPMB, đồng chí Chủ tịch giao Trung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc của Đoàn công tác UBND tỉnh vào ngày 29/9 tới. Trong đó cần nêu rõ những khó khăn vướng mắc về GPMB của từng dự án cụ thể, đề xuất phương án giải quyết trong thời gian tới.

Đối với công tác thu ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Chi cục thuế chủ động rà soát, lên phương án đôn đốc thu nợ thuế, tổ chức gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp nợ thuế để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng và kế hoạch trả nợ thuế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án đấu giá đất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về thu tiền từ sử dụng đất đã đề ra…/

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623442
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1742
1824
5293
1972018
7657
87773
3623442

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 18:47
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction