DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra việc triển khai các dự án nhà ở đô thị sinh thái trên địa bàn huyện Lương Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành ở tỉnh.

DA Đông TS

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra thực tế việc triển khai các dự án: Khu nhà ở nghỉ dưỡng và dịch vụ tổng hợp tại tiểu khu 1, thị trấn Lương Sơn; dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại xã Tân Vinh; dự án Làng sinh thái Việt Xanh tại xóm Đồng Tiến, xã Tân Vinh; dự án Khu nhà ở xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Lương Sơn: Trên địa bàn huyện hiện có 09 dự án nhà ở đang được triển khai với tổng diện 243,81 ha, có 560 hộ dân và 12 tổ chức bị ảnh hưởng. Tính đến ngày 28/9/2021 đã có 02 dự án hoàn thành việc GPMB với diện tích 13,64 ha, số tiền chi trả 18,9 tỷ đồng; còn lại  07 dự án đang thực hiện GPMB với tổng diện tích 230,17 ha, trong đó, có 1 dự án đã chi trả được 18,8 tỷ đồng. Nhìn chung các dự án đều được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được huyện quan tâm chỉ đạo, một số dự án trọng điểm được GPMB nhanh đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên,  trong quá trình thực hiện GPMB, do một số dự án nhà ở của tỉnh chưa quy hoạch khu tái định cư cho các hộ phải di chuyển đến nơi ở mới dẫn đến việc một số hộ dân không phối hợp thực hiện GPMB. Một số chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ dự án chưa phối hợp tốt với chính quyền địa phương dẫn tới việc sai sót về ranh giới, chủ sử dụng, loại đất nên phải điều chỉnh lại bản đồ làm ảnh hưởng đến quá trình kiểm đếm, lập phương án GPMB các dự án…

DA nhà xóm mỏ

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu nhà ở  xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn

Tại buổi làm việc, các chủ đầu tư dự án đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB và đề nghị UBND tỉnh sớm cho phép các dự án được điều chỉnh quy hoạch 1/500 để bố trí khu tái định cư tại chỗ cho các hộ phải di chuyển khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Đề nghị huyện Lương Sơn tiếp tục quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác GPMB, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, chấp hành quy định về công tác bồi thường GPMB, sớm bàn giao quỹ đất sạch để các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: GPMB là khâu quan trọng nhất, khó khăn nhất trong quá trình triển khai các dự án, nhưng huyện Lương Sơn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và bước đầu đạt nhiều kết quả đáng mừng. Để các dự án tiếp tục được triển khai  đúng tiến độ đề ra, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xin điều chỉnh lại quy hoạch dự án, bố trí đầy đủ khu tái định cư để người dân yên tâm, tin tưởng bàn giao lại đất cho nhà nước thực hiện dự án. Đối với huyện Lương Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định về công tác bồi thường GPMB. Sớm hoàn thiện thủ tục chi trả tiền đền bù cho người dân và bàn giao số diện tích đất sạch cho chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction