DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 20/10, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị xin ý kiến các sở, ngành về Đề án huy động nguồn lực tập trung xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã. Đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Xin Y kiến vào đề án

Đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện đã thông qua nội dung tóm tắt của đề án, nêu bật sự cần thiết phải xây dựng đề án; các cơ sở chính trị, pháp lí và thực tiễn để xây dựng đề án; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện so với tiêu chuẩn đô thị loại IV và thị xã; định hướng, lộ trình phát triển đô thị Lương Sơn; nhu cầu nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu trung tâm hành chính, các khu thương mại, các khu dân cư, các quy hoạch, đề án để nâng cấp đơn vị hành chính phường và đơn vị hành chính cấp thị xã…

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí hạ tầng đô thị loại IV của huyện Lương Sơn đến nay mới đạt 72, 87 điểm (chưa đạt so với thang điểm đô thị loại IV từ 75-100 điểm). Về 6 đơn vị xã, thị trấn dự kiến thành lập phường hiện còn 9/12 tiêu chí chưa đạt. Do đó để xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025, huyện Lương Sơn cần huy động tổng nguồn lực cho cả giai đoạn 2021-2025 là trên 19.586 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách 7.031,4 tỷ; vốn xã hội hóa 585,6 tỷ; vốn nhà đầu tư tư nhân 11.969,1 tỷ đồng. Ngoài số vốn ngân sách trung ương và tỉnh giao theo kế hoạch, huyện còn thiếu 1.931 tỷ đồng. Để huy động đủ số vốn còn thiếu, huyện Lương Sơn đề nghị tỉnh cần có cơ chế đặc thù, cho phép để lại 100% phần thu ngân sách đối với các dự án nhà ở do tỉnh lựa chọn nhà đầu tư và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất do huyện làm chủ đầu tư.

Xin YK vào Đề án

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, TUV, Giám đốc Sở KH-ĐT phát biểu ý kiến

Thảo luận và cho ý kiến vào Đề án, đại diện các sở, ngành ở tỉnh đã đồng tình với sự cần thiết phải xây dựng đề án huy động nguồn lực để tập trung xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV là rất phù hợp với chủ trương, quan điểm chỉ đạo của tỉnh. Tuy nhiên để đảm bảo đúng quy định, phù hợp với phân cấp quản lí thì việc trình Đề án phải do UBND tỉnh chủ trì. Vì vậy, huyện Lương Sơn cần tham khảo các quy định về bố cục, nội dung của đề án để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án đảm bảo đúng quy định, sát với thực tế yêu cầu huy động nguồn lực ở địa phương. Để đảm bảo thời gian, lộ trình xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã vào năm 2025, huyện cần lập đề án xây dựng 6 đơn vị hành chính lên phường để đảm bảo các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, cơ cấu, trình độ phát triển KT-XH, hệ thống cơ sở hạ tầng…Bên cạnh đó, huyện cũng cần quan tâm đến công tác quy hoạch, có tầm nhìn dài hạn, phát triển xây dựng hạ tầng đô thị phù hợp với xu thế của thời đại, xây dựng đô thị thông minh…

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cảm ơn những ý kiến đóng góp quan trọng của lãnh đạo các sở, ngành ở tỉnh. Huyện Lương Sơn xin trân trọng tiếp thu và sẽ nghiên cứu áp dụng vào hoàn thiện đề án để kịp thời trình lên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618377
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
228
1836
228
1972018
2592
87773
3618377

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 03:17
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction