DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 26/10, UBND huyện đã họp xem xét đề xuất của các đơn vị tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu 6 đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chức năng ở huyện và đại diện các doanh nghiệp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch 6 phân khu.

Xem xét tài trợ QH

Đ/c Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn phát biểu chỉ đạo

Theo báo cáo của UBND huyện, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch 6 phân khu có tổng diện tích tự nhiên 11.717 ha. Trong đó, thị trấn Lương Sơn 1.735 ha; xã Lâm Sơn 3.556 ha; xã Tân Vinh 1.929 ha; xã Cư Yên 1.834 ha; xã Hòa Sơn 1.752 ha; xã Nhuận Trạch 911 ha. Diện tích tính chi phí lập quy hoạch 9.607 ha, tổng kinh phí cần huy động cho 6 phân khu là 27,65 tỷ đồng, tính trung bình khoảng 2,82 triệu/ha. Có 13 nhà đầu tư đề nghị tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu để làm cơ sở đề xuất dự án đầu tư. Cụ thể: địa bàn thị trấn Lương Sơn có 4 nhà đầu tư đăng ký tài trợ (Công ty KLB, Công ty cổ phần HAECO VN, Công ty cổ phần tập đoàn An Thịnh, Công ty CPĐTXD và TM Phú Điền); địa bàn xã Lâm Sơn có Công ty TNHH Việt Hoàng Sơn và Công ty CP tập đoàn An Thịnh đề suất tài trợ; địa bàn xã Cư Yên có 3 đơn vị nhận tài trợ (Công ty CP tập đoàn An Thịnh, Công ty Next Media, Công ty CP tập đoàn đầu tư WINGROUP): địa bàn xã Tân Vinh có 4 đơn vị tài trợ (Công ty TNHH Việt Hoàng Sơn,  Công ty CP đầu tư tập đoàn APEC GROP, Công ty CP tập đoàn An Thịnh, Công ty CPĐTXD và TM Phú Điền); địa bàn xã Nhuận Trạch chưa có đơn vị nhận tài trợ; địa bàn xã Hòa Sơn có Công ty CP ĐT IDJ Việt nam đề xuất tài trợ lập quy hoạch dọc 2 bên tuyến đường nối tư Xuân Mai đến trung tâm huyện Lương Sơn.

Để đảm bảo kinh phí quy hoạch 6 phân khu, UBND huyện đã đề nghị Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về danh sách các nhà tài trợ. Đối với phân khu thị trấn Lương Sơn, huyện đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 nên chỉ đề nghị các đơn vị đóng góp ý tưởng để huyện tham khảo. Đối với phân khu xã Lâm Sơn, cho phép Công ty TNHH Việt Hoàng Sơn tài trợ toàn bộ. Phân khu xã Cư yên, đồng ý cho phép Công ty CP tập đoàn An Thịnh, Công ty CP Giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media tài trợ.  Phân khu xã Tân Vinh, đề nghị cho phép Công ty CPĐTXD và TM Phú Điền, Công ty TNHH Việt Hoàng Sơn, Công ty CP đầu tư tập đoàn APEC GROP tài trợ. Phân khu xã Nhuận Trạch đề nghị Công ty CP Giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media nghiên cứu tài trợ và sẽ kêu gọi một số nhà đầu tư khác. Phân khu xã Hòa Sơn đề nghị cho phép Công ty CP ĐT IDJ Việt nam tài trợ toàn bộ. Đồng thời đề xuất kêu gọi tài trợ lập quy hoạch khu vực xã Cao Sơn và Liên Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Quang Toàn khẳng định: Việc lập quy hoạch phân khu sẽ giúp huyện định hình khu vực phát triển đô thị để tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư đúng hướng, nhằm tạo nên diện mạo đô thị Lương Sơn sau này là một đô thị xanh, đô thị thông minh, hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Vì vậy, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong các nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng huyện Lương Sơn trong việc nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư phát triển.

XX tài trợ LQH

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh đề nghị các nhà tài trợ nếu có ý kiến thay đổi, cần có văn bản đề nghị để huyện kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh. Đồng thời thống nhất nguyên tắc tài trợ bằng tiền. Ngay sau khi có văn bản đồng ý của UBND tỉnh, đề nghị các đơn vị chuyển số tiền tài trợ vào tài khoản Kho bạc nhà nước huyện Lương Sơn để huyện triển khai thực hiện lập quy hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Quản lí đô thị khẩn trương chốt ranh giới, tọa độ, diện tích do các đơn vị tài trợ. Đề nghị TT Huyện ủy chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch phân khu huyện.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3622171
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
471
1824
4022
1972018
6386
87773
3622171

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-05 05:00
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction