Kinh tế

 Ngày 14/12, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Lương Sơn.

Làm việc với đoàn về phía huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện.

GS MTTQ 14.12

Đoàn làm việc với BCĐ xây dựng NTM huyện Lương Sơn

Mặc dù đã được công nhận là huyện NTM từ năm 2019, nhưng huyện Lương Sơn vẫn luôn chỉ đạo các xã tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, đồng thời phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, huyện cơ bản vẫn duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, xây dựng 2 xã ( Nhuận Trạch và Cư Yên) đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 1 xã Nhuận Trạch đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong năm 2021 huyện đã tiến hành thẩm định và công nhận được 11 vườn mẫu, 6 khu dân cư NTM kiểu mẫu, lập hồ sơ chuẩn hóa được 3 sản phẩm OCOP. Các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư. Trong giai đoạn 2015-2020 huyện đã huy động tổng nguồn lực 2.665.727,51 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó, đóng góp từ cộng đồng dân cư 225,509 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tích cực tham gia phong trào “ Chung sức xây dựng NTM” bằng nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân trong huyện.

Tuy nhiên, trong xây dựng NTM vẫn còn một số tồn tại như: việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên doanh liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa được nhiều, kinh phí phân bổ cho xây dựng NTM năm 2021 còn thấp trong khi nhu cầu rất lớn; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo sau khi xã đã đạt chuẩn NTM; công tác phối hợp giữ các cấp, các ngành đôi khi còn thiếu chủ động…

Tại buổi làm việc, huyện Lương Sơn đã kiến nghị T.Ư ban hành Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để làm cơ sở cho địa phương cụ thể hóa các chỉ tiêu, tiêu chí. Phê duyệt Chương trình OCOP giai đoạn tiếp theo, chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí nguồn lực hỗ trợ. Tỉnh bố trí nguồn lực cho các xã phấn đấu đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thực hiện chương trình OCOP, hỗ trợ đào tạo nghề nông thôn, xây dựng thương hiệu sản phẩm, áp dụng KH-CN mới vào sản xuất. Các sở, ban, ngành hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Đức Trường, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát khẳng định: Huyện Lương Sơn cơ bản vẫn giữ vững các tiêu chí huyện NTM. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa, trong thời gian tới huyện Lương Sơn cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến xã, xóm để xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia các hoạt động xây dựng NTM; tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường, nhất là đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn. Chú trọng kiểm tra, giám sát để phòng chống, ngăn ngừa việc lợi dụng xây dựng NTM để tham nhũng, lãng phí. Tập trung hỗ trợ các xã phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Công khai, dân chủ trong thực hiện chương trình NTM theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân  kiểm tra”; tạo sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong thực hiện. Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền xem xét.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị