Kinh tế

 Ngày 7/1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ xem xét các dự thảo báo cáo BTV, BCH tỉnh, xem xét , cho ý kiến vào một số nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh và một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 11 điểm cầu các huyện, thành phố.

Dự tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện và lãnh đạo một số ngành của huyện.

3a7ec9ba09f1c4af9de0

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2022; xem xét và cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022 và một số tờ trình liên quan đến công tác người có công với cách mạng; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã vùng hồ sông Đà (Mai Châu); chuyển mục đích sử dụng sử dụng rừng sang mục đích khác...

 Trong năm 2021 có 2096 nhiệm vụ được giao các sở, ngành, địa phương thực hiện, trong đó 1905 nhiệm vụ đã hoàn thành, 191 nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng còn trong thời gian hạn định. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH đề ra, đảm bảo an sinh, an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.615 tỷ đồng, bằng 129% dự toán Thủ tướng CP giao, bằng 111% chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/12/2021, tổng số kế hoạch vốn đã giải ngân là 2.546,7 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 67% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao chi tiết cho các dự án.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tính từ khi thực hiện Nghị quyết 128 của CP, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 2100 ca mắc Covid-19, đã điều trị khỏi cho 1298 người, việc tiêm vắc xin đã bao phủ diện rộng, tỷ lệ tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên  đạt trên 92%; cho trẻ từ 12-17 tuổi mũi 1 đạt 98,23%. Tuy nhiên, tình hình phòng, chống dịch Covid-19, thời gian gần đây, dịch bệnh rất phức tạp, mỗi ngày trong tỉnh có trên 100 ca mắc mới, trong đó nhiều ca cộng đồng, nhất là tại khu công nghiệp Lương Sơn.

Cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN năm 2022, các đại biểu thống nhất với nhiệm vụ chủ yếu của năm là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, đồng thời quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới... Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải cố gắng cao nhất thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH; tập trung cao độ vào giải ngân vốn đầu tư công, nhằm mục tiêu đến hết tháng 1/2022 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao năm 2021. Về chỉ thị phát triển KT-XH năm 2022 cần xây dựng ngắn gọn, cô đọng, bám sát thực tế phát triển KT-XH của tỉnh.

Về phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các địa phương đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, tập trung rà soát các đối tượng chưa tiêm vắc xin để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng múi 2, mũi 3 kịp thời; nâng cao ý thức tự giác phòng dịch cho người dân.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị