DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 8/1, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu huyện Lương Sơn đã tổ chức thẩm định, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xét công nhận các xã: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng BCĐ các Chương trình MTQG huyện chủ trì.

HN thẩm định NTM nâng cao

Toàn cảnh hội nghị

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng tại các xã. Qua kiểm tra cho thấy: Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, các xã luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí, đồng thời thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư xây dựng khang trang, cảnh quan môi trường sạch đẹp; các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập được nhân rộng và đem lại hiệu quả kinh tế cao; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, đạt và vượt mức chuẩn của các tiêu chí.

Ktra NTM nâng cao Hòa Sơn

Đoàn thẩm định cơ sở vật chất văn hóa thôn tại xã Hòa Sơn

Đối với xã Hòa Sơn, từ năm 2016 đến nay xã đã làm mới và nâng cấp được 18,65km đường giao thông với tổng kinh phí 96.129 triệu đồng; xã có 4 hồ đập được tu sửa, 25 tuyến kênh mương với tổng chiều dài hơn 6,9km được cứng hóa, có 30 trạm biến áp điện, 48,5 km đường dây, đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng điện của 100% hộ gia đình. Cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, 100% trường học, khu dân cư đều có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn chiếm 97,34%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,19%; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 48,2 triệu đồng.

Ktra NTM NC Nhuận Trạch

Thẩm định trường MN Nhuận Trạch

Đoàn kiểm tra CSVC trường học tại xã Nhuận Trạch

Đối với xã Nhuận Trạch, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được cứng hóa và trồng hoa cải tạo cảnh quan môi trường, từ năm 2018 đến nay xã đã được đầu tư trên 47 tỷ đồng để nâng cấp hơn 20 km đường giao thông ; xã có 2/2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; cơ sở hạ tầng thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, trên địa bàn xã có nhiều mô hình kinh tế điển hình, thu nhập bình quân đầu người đạt cao 51,2 triệu đồng (2021), tỷ lệ hộ nghèo còn 0,17%, xã có 11/11 thôn đạt chuẩn văn hóa. Công tác đảm bảo ANTT luôn được coi trọng, năm 2021 xã đã huy động nguồn xã hội hóa được 140 triệu đồng để đầu tư lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên các tuyến đường.

Thẩm định mô hình SX xã Nhuận Trạch

Đoàn kiểm tra mô hình sản xuất hoa, cây cảnh của hộ gia đình tại xã Nhuận Trạch

Đối với xã Cư Yên, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã đã được đầu tư nâng cấp mở rộng 11 km đường giao thông với kinh phí trên 23,6 tỷ đồng; đầu tư nâng cấp hệ thống điện trên 6 tỷ đồng, cơ sở vật chất trường học được đầu tư, hiện xã có 2/2 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ nhà ở dân cư đạt chuẩn chiếm 85%; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng; 10/10 khu dân cư đạt văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%. Trên địa bàn xã có HTX sản xuất rau hữu cơ tạo chuỗi giá trị trong sản xuất, cùng nhiều điểm kinh doanh dịch vụ nhà ở, nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động ở địa phương…

Thẩm định NTM NC Cư Yên

Đoàn kiểm tra mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Cư Yên

Thẩm định NTM NC xã Cư Yên

Đoàn kiểm tra tuyến đường nội đồng và khu dân cư tại xã Cư Yên

Trên cơ sở báo cáo và quá trình kiểm tra thực tế tại 3 xã, các thành viên trong Đoàn thẩm định đã phân tích kết quả thực hiện các tiêu chí, những tiêu chí mạnh, tiêu chí chưa hoàn thiện đề nghị các xã cần tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí môi trường nông thôn, tiếp tục thực hiện cải tạo cảnh quan môi trường, trồng thêm cây xanh trên các tuyến đường, duy trì việc thu gom và xử lý rác thải; đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến ngõ, xóm; tiếp tục phát triển sản xuất, xây dựng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao thu nhập của người dân khu vực nông thôn; huy động các nguồn lực để thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các tuyến đường giao thông, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý 3 xã Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Cư Yên đạt chuẩn NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND huyện xem xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630399
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
439
5551
12250
1972018
14614
87773
3630399

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction