DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/1, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 12 đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, các Phó chủ tịch UBND huyện giao năm 2021; cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch điều hành KT-XH, ngân sách năm 2022 và một số nội dung quan trong khác của huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

PHUB 12.2021

Toàn cảnh phiên họp

Tại Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 05/3/2021, UBND huyện đã giao 88 nhiệm vụ nhiệm vụ cho 13 phòng, ban chuyên môn; 59 nhiệm vụ cho 05 đơn vị sự nghiệp, 249 nhiệm vụ cho 11 xã, thị trấn. Tại 328 thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND huyện từ 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã giao 892 nhiệm vụ. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất được giao, góp phần vào việc hoàn thành 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của huyện. Trong đó, nổi bật là công tác thu ngân sách, quy hoạch, xây dựng cơ bản, công tác an sinh xã hội, công tác kiện toàn sắp xếp các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức cấp xã, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn thư trên địa bàn.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao như: Công tác quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 chậm so với kế hoạch; công tác quản lý khai thác tài nguyên ở một số nơi, có lúc còn chưa nghiêm, còn để xảy ra vi phạm; việc tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn chưa hoàn thiện, còn nhiều vướng mắc; công tác phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo, đơn thư liên quan đến đất đai còn chậm, nhiều vụ việc chưa dứt điểm, còn kéo dài. Chưa hoàn thành việc triển khai tổ chức đấu thầu, quản lý, khai thác Chợ trung tâm huyện. Hoạt động của Tổ công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý địa bàn của một số xã, thị trấn chưa thực sự tốt, còn để xảy ra các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai...

Tại phiên họp, các thành viên UBND huyện cũng đã tập trung xem xét và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch điều hành KT-XH, NS năm 2022; kế hoạch đấu giá đất; đăng ký nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022; Kế hoạch tổ chức hội nghị thi đua yêu nước năm 2021; Tờ trình Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Lương Sơn và các Đề án huy động nguồn lực, tập trung nâng cấp các xã: Cư Yên, Lâm Sơn, thị trấn, Nhuận Trạch, Hòa Sơn, Tân Vinh, Thanh Cao lên phường năm 2025.

PHUB tháng 12.2021 a

Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm tiếp theo tập trung mọi nguồn lực để xây dựng huyện Lương Sơn sớm trở thành thị xã theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy, các phòng, ban, cơ quan và UBND các xã, thị trấn cần tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tích cực tham mưu cho UBND huyện về lĩnh vực ngành, địa bàn; chủ động đề xuất, hiến kế trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án mang tính đột phá, sáng tạo, tiêu biểu, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa phương và kế hoạch, định hướng phát triển của tỉnh, của huyện.

Về nhiệm vụ rong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chức năng chủ động phối hợp với các địa phương giải quyết ổn định tình hình kinh doanh tại chợ trung tâm huyện, xây dựng khu tái định cư cho các dự án tại Tiểu khu 7; rà soát, kiểm tra các quỹ đất sạch trên địa bàn, bố trí khu tái định cư cho 2 hộ thuộc dự án đường Âu Cơ,  công khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho các hộ tại thôn Năm Lu ( Hòa Sơn). Tập trung triển khai công tác GPMB các dự án, khu, cụm công nghiệp; tiếp tục kiểm tra, xử lí nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai; thực hiện công khai các quy hoạch, chủ trương triển khai các dự án đầu tư theo quy định. Tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn, xử lí nghiêm các cơ sở hoạt động không phép theo quy định của pháp luật.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập quy hoạch sử dụng đất năm 2022; giải quyết tồn đọng đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai; thẩm định giá các lô đất còn lại trên địa bàn thị trấn để chuẩn bị đấu giá. Các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh thực hiện quyết toán vốn đầu tư, hoàn trả tạm ứng và tập trung hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2021 trước 30/1/2022.

Về các dự thảo báo cáo, tờ trình, kế hoạch trình tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị tham mưu tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo, kế hoạch để ban hành. Các ngành, địa phương khẩn trương đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Về đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Lương Sơn, đồng chí Chủ tịch huyện yêu cầu phòng Dân Tộc rà soát lại số liệu.

Về 7 đề án huy động nguồn lực, tập trung nâng cấp các xã, thị trấn lên phường, đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao 7 xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương trước khi phê duyệt để triển khai thực hiện.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630333
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
5551
12184
1972018
14548
87773
3630333

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 02:01
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction