Kinh tế

 Mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(NTM) từ năm 2019, nhưng đến nay huyện Lương Sơn vẫn luôn coi việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM là nhiệm vụ trọng tâm và không có “ điểm dừng” trong xây dựng NTM.

KDC Liên khuê

Khu dân cư Liên Khuê ( xã Cư Yên) đạt KDC kiểu mẫu năm 2021

Năm 2021, dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song quá trình xây dựng NTM của huyện Lương Sơn với sự nỗ lực, thích ứng đã đạt được những kết quả nhất định. Huyện đã chỉ đạo, triển khai đến 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thực hiện đăng ký mỗi xã 01 khu dân cư kiểu mẫu, có ít nhất 01 vườn mẫu được công nhận.

Các nội dung xây dựng NTM nâng cao được các ban, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai với nhiều việc làm cụ thể. Hội LHPN đã duy trì 184 “Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, “Hàng rào xanh, đường nở hoa”, “thứ 7 xanh, sạch, đẹp”, thường xuyên tổ chức cho hội viên chăm sóc các tuyến đường hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng mới 2.300 m đường hoa và 70 cây cau; thành lập mô hình điểm “Lò đốt rác tại gia đình”; duy trì 8 tổ hợp vệ sinh môi trường.

Đoàn Thanh niên đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức 04 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” cấp huyện, đồng thời chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở huy động thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, dọn dẹp kênh mương nội đồng; tổ chức các hoạt động sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi…

Hội Nông dân huyện phối hợp với các xã triển khai xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, xây dựng “Hàng cây nông dân”, vận động hội viên tích cực xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn hộ kiểu mẫu.

Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tích cực, đoàn kết tham gia đóng góp xây dựng Nhà văn hóa, đường bê tông, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp.

KDC Suối sếu a

Đường làng, ngõ xóm ở xã Nhuận Trạch được nhân dân cải tạo, chỉnh trang sạch, đẹp

Việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thời gian qua, các địa phương trong huyện Lương Sơn tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Trong đó, quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào các khâu sản xuất và tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo hướng liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ gia đình với doanh nghiệp tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, phát triển bền vững.

Trong năm 2021, huyện đã huy động 99.476 triệu đồng để triển khai thực hiện xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường…Trong đó, Vốn ngân sách huyện, xã: 7.100 triệu đồng, Nhân dân đóng góp: 2.500 triệu đồng.

Qua rà soát, đánh giá năm 2021, huyện Lương Sơn Có 02 xã tiếp tục duy trì 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Lâm Sơn, Thanh Cao); 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Cư Yên); có 05 xã đạt 16/19 tiêu chí  xã NTM nâng cao (Cao Sơn, Tân Vinh, Liên Sơn, Thanh Sơn, Cao Dương). Có 07 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 12 vườn hộ gia đình kiểu mẫu được công nhận. Có 02 sản phẩm OCOP được phân hạng 3 sao cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 10 sản phẩm, gồm: Chuối Viba, Mật ong Lâm Sơn, Thịt dê núi Lương Sơn, Trứng vịt Hùng Tiến, Ổi Lê Mỹ Tân, Bưởi Mỹ Tân, thịt gà Thuận Phát, bưởi diễn Tân Thành, Cao xạ đen Tuyết Nhi, Cao cà gai leo Tuyết Nhi. Tiếp tục duy trì đạt 9/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới theo quy định.

Cao XĐ

Cao Xạ đen của HTX Tuyết Nhi là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh

Năm 2022, huyện Lương Sơn đặt ra mục tiêu: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 10/10 xã nông thôn mới, 04 xã nông thôn mới nâng cao, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có từ 03 đến 05 Khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, có từ 05 đến 10 vườn hộ kiểu mẫu. Tổ chức hoàn thiện chuẩn hóa 03 sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh xây dựng cải tạo cảnh quan, môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu được trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan hai bên lề đường… tạo cơ sở để nâng cấp 6 xã và 1 thị trấn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường trước năm 2025./.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị