Kinh tế

 Ngày 17/1/2022, Tại UBND huyện Lương Sơn, Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng cơ sở nhà, đất Trường Mầm non xã Lâm Sơn (cũ) thuộc UBND huyện Lương Sơn quản lí, sử dụng.

Tham gia giám sát và tổ chức phiên đấu giá có đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Quản lí đô thị, Chi cục thuế, Công an huyện.

68843c23fa12374c6e03

Toàn cảnh phiên đấu giá

Cơ sở nhà đất Trường Mầm non xã Lâm Sơn (cũ) có tổng diện tích đất 1.668,5m2, và 5 nhà, có giá khởi điểm 8.150.769.600 đồng. Tính đến 9 giờ ngày 17/1/2022, Hội đồng đấu giá nhận được 5 hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, qua xem xét các điều kiện theo quy định, chỉ có 3 hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Phiên đấu giá đã diễn ra trong không khí dân chủ, công khai minh bạch và đã thành công tốt đẹp. Cơ sở nhà đất Trường Mầm non xã Lâm Sơn (cũ) đã thuộc về khách hàng: Phí Văn Vũ, là người trả giá cao nhất với số tiền 8.290.000.000 đồng. Chênh lệch so với giá khởi điểm 139.230.400 đồng. Khách hàng Phí Văn Vũ sẽ phải nộp đủ số tiền trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trúng đấu giá.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị