Kinh tế

 Chiều 20/1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tới các huyện, thành phố tổng kết công tác hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu huyện Lương Sơn có đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện và  Giám đốc một số HTX trong huyện.

HN Liên minh HTX

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Đến 31/12/2021 toàn tỉnh có 457 HTX, 4 quỹ tín dụng nhân dân và 217 tổ hợp tác (THT). Năm 2021, thành lập mới 67 HTX, 18 THT. Các tổ chức kinh tế tập thể thu hút trên 15,2 nghìn thành viên tham gia và 26.000 người lao động. Trong điều kiện nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, các THT, HTX, QTDND đã nỗ lực vượt khó để vươn lên. Doanh thu bình quân đạt 2,23 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 250 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên đạt 4,16 triệu đồng/người/tháng. Tổng lợi nhuận của các tổ chức kinh tế tập thể đạt 132,37 tỷ đồng. Có 308 HTX hoạt động theo hướng chuyển dịch đa dạng nghành nghề, dịch vụ, sản xuất sạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, liên kết hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp. Hiện, toàn tỉnh có 57 sản phẩm của 51 HTX được công nhận đạt chứng nhận OCOP.

Trong năm 2022, Liên minh HTX tỉnh tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực sản xuất, sức cạnh tranh. Tăng cường vai trò nòng cốt của kinh tế tập thể trong các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó sẽ phấn đấu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thành lập mới 10 THT và 40 HTX, củng cố 30 HTX; giải thể 100% HTX hoạt động không đúng Luật hoặc ngưng hoạt động trên 12 tháng bị giải thể; doanh thu bình quân 1 HTX tăng từ 4 - 6%; thu nhập của lao động HTX tăng bình quân 4%; Xây dựng từ 20 mô hình HTX điển hình tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phầm…  

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị