Kinh tế

 Sáng 22/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

TĐKT 2021 a

Đ/ Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT trao Cờ của UBND tỉnh cho 3 đơn vị

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện vẫn diễn ra sôi nổi, rộng khắp, nhất là việc thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

TĐKT 2021 b

Đ/c Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị

Trên lĩnh vực kinh tế, các phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, "Chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi”, phong trào "Lương Sơn chung  sức xây dựng NTM" tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 12 vườn mẫu; có thêm 2 sản phẩm OCOP được xếp hạng 4 sao cấp tỉnh. Thực hiện lập quy hoạch 6 phân khu của 6 xã phấn đấu lên phường. Huyện cũng hoàn thành đề án huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025. Các công trình, dự án phát triển đô thị được triển khai, góp phần đưa tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn huyện đạt 45%.

TĐKT 2021 c

Đ/c Bùi Hữu Điền Phó chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các đơn vị xếp thứ Nhất, Nhì, Ba, Tư phong trào thi đua toàn diện năm 2021

Trong lĩnh vực Văn hóa- Xã hội cũng có nhều phong trào thi đua được triển khai, như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Rèn luyện thân thể theo gương  Bác Hồ vĩ đại", các phong trào quyên góp ủng hộ từ thiện, toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19…

TĐKT 2021 d

TĐKT 2021 e

Các đơn vị được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Lĩnh vức AN-QP, có phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân" được phát triển sâu rộng...Các phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực to lớn thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của huyện nhà.

Năm 2021, huyện Lương Sơn có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 1 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính Phủ. Có 7 tập thể được nhận cờ của UBND tỉnh,  4 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến cấp tỉnh, 30 tập thể và 26 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

NTM NC HS

NTM NC NT

Lãnh đạo huyện trao bằng công nhận kèm tiền thưởng cho xã Hòa Sơn và Nhuận Trạch đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021; đồng chí cũng nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là mốc quan trọng để huyện Lương Sơn thực hiện mục tiêu huy động nguồn lực xây dựng huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV. Vì vậy, cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung và hình thức khen thưởng đảm bảo dân chủ, khách quan…

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, tập trung vào những nhiệm vụ như: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế huyện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ, nhiệm vụ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

 sao

Đ/c Nguyễn Anh Đức, PCT UBND huyện Trao giấy chứng nhận sản phầm Cao Xạ đen và Cao Cà gai leo đạt 4 sao cấp tỉnh cho Chủ thể HTX Tuyết NHi

Tại  hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã trao Cờ thi đua năm 2021 của UBND tỉnh cho 3 đơn vị ( xã Nhuận Trạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đoàn TNCS HCM huyện); trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 đơn vị xếp thứ Nhì và 3 đơn vị xếp thứ ba. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các đơn vị xếp thứ Nhất, Nhì, Ba phong trào thi đua toàn diện, 9 khối thi đua và 26 lĩnh vực công tác chuyên ngành.

Cam bưởi

Đ/c Nguyễn Văn Danh , Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy chứng nhận nhãn hiệu Cam, Bưởi Lương Sơn cho lãnh đạo phòng Kinh tế

Trong đó, xã Nhuận Trạch xếp thứ Nhất toàn diện, 2 xã: Tân Vinh, Liên Sơn xếp thứ nhì toàn diện, 3 đơn vị: Thị trấn Lương Sơn, Thanh cao, Hòa Sơn xếp thứ Ba, còn lại 5 đơn vị xếp thứ Tư.

Ký TĐ

Đại diện các khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao kèm tiền thưởng 200 triệu đồng cho 2 xã Nhuận Trạch và Hòa Sơn. Trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP Cao Xạ đen và Cao Cà gai leo của HTX Tuyết Nhi, xã Cao Dương được xếp hạng 4 sao cấp tỉnh. Trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Cam Lương Sơn” và “ Bưởi Lương Sơn” của Cục sử hữu trí tuệ cho huyện Lương Sơn.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị