DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 11/2, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị chuyên đề về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, đấu giá quyền sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Dự có lãnh đạo các phòng, ban, ngành ở huyện và Chủ tịch UBND 7 xã, thị trấn có quy hoạch phân khu lên phường.

HN 11.2.2022

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn thông qua kế hoạch tổ chức quy hoạch trên địa bàn huyện; báo cáo tình hình thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022; kế hoạch triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông, lâm trường trả về địa phương quản lí. Tình hình triển khai kế hoạch đấu thầu chợ trung tâm huyện; việc chuẩn bị xây dựng CSHT các khu, cụm công nghiệp; công tác đầu tư công, quyết toán vốn. Kế hoạch thực hiện công tác GPMB các dự án và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.

Theo đó, đối với công tác lập quy hoạch, trong năm 2022 sẽ thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Lương Sơn và vùng mở rộng để thành lập thị xã; lập quy hoạch 06 phân khu; triển khai lập các đô án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu nhà ở, phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển các khu dân cư mới và thu ngân sách, gồm 23 dự án.

Về công tác GPMB, năm 2022 sẽ triển khai thực hiện GPMB 60 dự án với tổng diện tích khoảng 710,07 ha, gồm: 7 dự án nhà ở, 15 dự án đấu giá quyền sử dụng đất, 38 dự án khác của huyện.

Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đối với các công trình đầu tư năm 2021 có 80 dự án. Trong đó, 2 dự án ngân sách trung ương, 4 dự án ngân sách tỉnh, 74 dự án ngân sách huyện (14 dự án 2 bước; 60 dự án 1 bước). Các dự án vẫn đang được triển khai đảm bảo tiến độ theo quy định. Tuy nhiên còn một số dự án gặp khó khăn do việc cập nhật quy hoạch chậm dẫn đến các dự án trong khu vực nội thị chưa được thẩm định dự án, còn vướng mắc trong công tác GPMB, trong quá trình kiểm đểm việc xác định đối tượng quản lí, sử dụng đất gặp khó khăn do các hộ sang tên, chuyển nhượng, đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp…

Kế hoạch đầu tư công năm 2022, có 64 dự án, công trình giao cho các đơn vị làm chủ đầu tư, gồm: Ban QLDAĐTXD 35 công trình, Phòng QLĐT 4 công trình, Phòng LĐTB&XH 3 công trình, Phòng NN-PT&NT 7 công trình, Ban CHQS 2 công trình, Phòng GD&ĐT 8 công trình, Văn phòng HĐND&UBND 1 công trình, xã Tân Vinh 1 công trình, xã Nhuận Trạch 1 công trình, xã Hòa Sơn 1 công trình, Trung tâm PTQĐ 1 công trình.

Tình hình thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất năm 2022, đến nay Phòng TNMT huyện đã tổng hợp 280 danh mục, công trình dự án thực hiện kế hoạch SDĐ năm 2022, trong đó có 243 công trình chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, 37 công trình đăng ký thực hiện mới. Đồng thời tiến hành xin ý kiến các ngành, địa phương về dự thảo danh mục công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch SDĐ năm 2022 của huyện trước khi trình sở TNMT thẩm định.

Công tác tổ chức đấu thầu chợ trung tâm huyện đang được phòng Kinh tế triển khai, đã thông báo công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lí, kinh doanh, khai thác chợ trung tâm huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dự kiến ngày 11/2 sẽ thông báo hồ sơ mời thầu và đến trung tuần tháng 5/2022 sẽ công bố kết quả lựa chọn đơn vị trúng thầu.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan chức năng của huyện và Chủ tịch các xã, thị trấn đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là việc lập các quy hoạch SDĐ, quy hoạch phân khu, công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng, việc quản lí thị trường bất động sản hiện nay, các công trình XDCB còn chậm tiến độ, đề suất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Công tác quy hoạch, lập quy hoạch SDĐ là rất quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển của huyện sau này, vì vậy yêu cầu các ngành, địa phương tập trung rà soát lại các danh mục SDĐ năm 2022 có phù hợp với quy hoạch chung của huyện không? Làm sao để đồng bộ chuẩn hóa các loại quy hoạch. Trước xu thế phát triển đô thị, nhất là thị trường bất động sản liên tục tăng như hiện nay, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương ở dọc 2 bên bờ sông Bùi phải quản lí chặt chẽ đất công, không để tình trạng lẫn chiếm bờ sông xảy ra. Tích cực tuyên truyền người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; kiểm tra hoạt động công chứng, chứng thực về đất đai tại các phòng công chức công, tư trên địa bàn; phối hợp xử lí nghiêm các vụ việc vi phạm về đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị. Tập trung triển khai các thủ tục đầu tư công đảm bảo thời gian theo quy định. Đẩy mạnh công tác GPMB, công tác đầu tư XDCB và triển khai nhiệm vụ đấu giá đất, đảm bảo đủ số thu ngân sách đề ra trong năm 2022.

Về các dự thảo kế hoạch thông qua tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyên yêu cầu các phòng chức năng tiếp tục cập nhật thông tin, bổ sung vào dự thảo kế hoạch để chuẩn bị trình tại phiên họp tới của UBND huyện./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
411
1225
8662
1956058
411
87773
3616196

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-01 21:43
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction